Svarīgi saglabāt dzīvi laukos - Ludzas Zeme

Svarīgi saglabāt dzīvi laukos

Svarīgi saglabāt dzīvi laukos
3.3
(18)

Renāte Mikaskina, Ludzas novada pašvaldību vēlēšanās deputātu kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības

 

Lielākā daļa manas dzīves ir pavadīta Ciblas novada Felicianovā, esmu savas dzimtās puses patriote. Ciblas vidusskolā ir iegūta pamatskolas izglītība, bet no 2002. gada esmu mācījusies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Esmu absolvējusi divas augstskolas: 2008. gadā Rīgas Tehnisko universitāti (vides zinātne, bakalaurs); 2011. gadā Daugavpils Universitāti (fizikas un matemātikas skolotājs, maģistrs). Turklāt 2013. gadā Malnavas koledžā apguvu programmu “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, jo mūsu ģimene apsaimnieko 45 hektāru lielu dzimtas īpašumu.

 

Jau 12 gadus esmu nostrādājusi Ciblas vidusskolā kā pedagoģe, pasniedzu matemātiku, fiziku, ģeogrāfiju un ekonomiku. Un šajā mācību gadā es sāku strādāt arī Ludzas 2. vidusskolā. Esmu pateicīga kādreizējai Ciblas vidusskolas direktore Marijai Kārklai, kas 2008. gadā aicināja mani uzdrošināties kļūt par skolotāju. Strādājot skolā, audzinot abas audzināmās klases, esmu guvusi ļoti labu dzīves pieredzi, esmu izjutusi neaprakstāmi lielu gandarījumu par savu skolēnu panākumiem un izaugsmi.

2017. gadā es atsaucos savu draugu mudinājumam iesaistīties vietējās pašvaldības darbā un startēju vēlēšanās. Kopš 2019. gada esmu Ciblas novada pašvaldības deputāte, pievienojos ļoti saliedētai un uzticamai komandai. Šogad deputāti, vienoti balsojot, ievēlēja mani par Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, jo vienam no mums – deputātiem – nācās uzņemties darbu, ko ar lielu pašaizliedzību un misijas apziņu līdz sava mūža pēdējām dienām veica ilggadējais mūsu pašvaldības vadītājs Juris Dombrovskis.

Šobrīd varu teikt, ka esmu iepazinusi iedzīvotājus, viņu vajadzības, problēmas un arī pozitīvos mirkļus gan caur izglītības sfēru, gan caur pašvaldības darbu un arī ikdienas norisēm. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai pēc reformas jaunā Ludzas novada teritorijā saglabātos iespējami dzīva lauku vide un attīstītos gan pilsētas, gan arī pagastu centri, lai izdotos novada cilvēkiem saglabāt esošās darbavietas un lai ikviens iedzīvotājs justos piederīgs savam novadam. Pagastos nedrīkst palikt tukša vieta bez cilvēkiem, bez zemniekiem un mazajiem uzņēmējiem. Jāsaglabā infrastruktūra, skolas un bērnudārzi, bibliotēkas un kultūras nami, sporta iestādes, feldšeru punkti, veikali.

Uzskatu, ka neatrisināmu problēmu nav, vienmēr ir atrodams kompromiss. Es noteikti vēlos, lai lauku teritorijām būtu nākotne, tāpēc jārīkojas un jāpieņem tādi lēmumi, kas iedzīvotājus mudinātu dzīvot, strādāt, arī atgriezties savā novadā. Katrs iedzīvotājs ir svarīgs, un ar savu darbu ikviens dod neatsveramu vērtību novada kopējai attīstībai.

Ir saprotams iedzīvotāju un pašvaldību darbinieku uztraukums un bažas pirms gaidāmajām pārmaiņām, kad kopā tiks apvienoti Ciblas, Ludzas, Zilupes un Kārsavas novadi. Tomēr esmu pārliecināta, ka no pārmaiņām nav jābaidās, bet tām ir jāpielāgojas, paņemot labāko no pagātnes un radot ko jaunu nākotnei. Kā teicis Rainis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Un es ticu, ka visi kopā mēs izveidosim novadu ar stabilu nākotni. Plānojot jaunveidojamā Ludzas novada struktūru, ir paredzēts saglabāt un uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai, ir paredzēts attīstīt infrastruktūru, pilnveidot sociālās aizsardzības un veselības aprūpes sistēmu, sniegt atbalstu uzņēmējiem, nodrošināt izglītības, kultūras, tūrisma vides attīstību. Lai reforma būtu racionāla, iedzīvotājiem draudzīga un efektīva, to jāvada cilvēkiem, kuri spēs, sadarbojoties ar novada iedzīvotājiem, veiksmīgi, godīgi un profesionāli strādāt sava novada labā.
Veidosim savu novadu kopā!

 

Politisko reklāmu apmaksāja Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 3.3 / 5. 18