Saskaņa Kārsavā atbalstīs baseina būvniecību - Ludzas Zeme

Saskaņa Kārsavā atbalstīs baseina būvniecību

0
(0)

Kārsavas novads

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija kandidāti:

 1. Modris Karpovs
 2. Andrejs Ivanovs
 3. Edgars Zaezerskis
 4. Pēteris Bērziņš
 5. Mihails Oļipovs
 6. Guntis Grišulis
 7. Madara Ivone
 8. Aivars Lelis
 9. Nikolajs Nikuļins
 10. Andris Mortukāns
 11. Jānis Zirnis
 12. Daiga Jurdže
 13. Aleksandrs Gabrāns
 14. Pjotrs Žukovs
 15. Kristaps Garšneks
 16. Zoja Kodaļeva
 17. Oļegs Sorokins
 18. Oļegs Baikovs

Priekšvēlēšanu programma

Deputātu kandidāti no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” esam apvienojušies ar konkrētu mērķi novērst nepilnības un trūkumus pašvaldības darbā, jo iedzīvotāju interešu aizsardzība ir deputātu pienākums. Mēs gatavi realizēt jaunas idejas novada attīstībai un pārmaiņām. Strādājot Kārsavas novada domē mūsu deputāti iestāsies par to, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu cienīgu dzīvi un sociālās garantijas.

Iestāsimies par to, lai nodrošinātu:

 • Maksimāli efektīvu pašvaldības līdzekļu apgūšanu;
 • Maksimāli izmantosim ES struktūrfondu līdzekļus;
 • Lai novada budžeta līdzekļus piešķirtu nepieciešamā daudzumā visām sadzīves sfērām, lai to sadalījums būtu taisnīgs, izlietojums pamatots un caurspīdīgs;
 • Visa novada infrastruktūras sakārtošanu un sabiedriskā transporta nodrošināšanu;
 • Pilnveidosim izglītības un kultūras iestāžu materiāltehnisko bāzi.

Savā darbā:

 • Nodrošināsim bezmaksas pusdienas visiem PII un skolu audzēkņiem;
 • Atbalstīsim jauniešu izstrādātos kultūras, sporta aktivitāšu un atputas projektus;
 • Nodrošināsim laikmetam atbilstošas katlu mājas būvniecību;
 • Atbalstīsim sporta zāles un baseina celtniecību, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus;
 • Nodrošināsim pirts pieejamību;
 • Nodrošināsim novadā zobārstu un zobu higēnista pieejamību;
 • Atbalstīsim novada ceļu sakārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, gājēju ietvju atjaunošanu (tai skaitā Stacijas, Telegrāfa un Sporta ielās), kā arī pastāvīgu ielu apgaismojumu tumšajā dienakts laikā;
 • Īpašu uzmanību pievērsīsim sociālajām vajadzībām;
 • Izsniegsim pabalstus apbedīšanas gadījumos, medikamentu iegādei, maznodrošinātajiem apkures izdevumu segšanai, NIN nodokļu samazināšanu (uzņēmējiem par ēkām, maznodrošinātām personām un invalīdiem – par mājokļiem līdz 80%);
 • Padarīsim efektīgu un caurskatāmu domes darbību, atklātību domes darbā, nodrošināsim domes sēžu video translēšanu;
 • Rūpēsimies par komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu;
 • Sadarbībā ar policiju, nodrošināsim kārtību masu pasākumos un ikdienā, pievēršot īpašu uzmanību vēlajā vakara stundā, turpināsim video kameru uzstādīšanu;
 • Atbalstīsim romas katoļu baznīcu un citas konfesijas.

Mēs esam pārliecināti, ka šādi virzoties uz priekšu un īstenojot nospraustos mērķus, mēs visi kopā spēsim celt dzīves kvalitāti Kārsavas novadā!

Publicēts 27 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0