Vienoti Latvijai Kārsavai sola efektīvu infrastruktūru - Ludzas Zeme

Vienoti Latvijai Kārsavai sola efektīvu infrastruktūru

0
(0)

Kārsavas novads

Partija “Vienoti Latvijai” kandidāti:

 1. Juris Poikāns
 2. Vita Kuzmane
 3. Vairis Poikāns
 4. Gunta Lipska
 5. Anatolijs Anisimovs
 6. Mārīte Strode
 7. Kaspars Miezis
 8. Irēna Indrikova
 9. Jānis Skrebinskis
 10. Aļona Bleive
 11. Ernests Dubinskis
 12. Jolanta Bleive
 13. Arvīds Jurāns
 14. Elita Dunska-Lankovska
 15. Kaspars Šakins
 16. Aigars Leļs
 17. Liene Cimbaļuka
 18. Gunārs Greiškāns

Priekšvēlēšanu programma

Mēs iestājamies par sabiedrību, kura savu dažādību izmanto izaugsmei un cilvēki viens otru ciena. Politika, kas saliedē un vieno cilvēkus.

Kārsavas novads ir jāvada profesionāļiem, kuri pārzina savu darbu. Politiķi domā par iedzīvotājiem, un profesionāļi ievieš pārdomātus risinājumus.

Jā – risinājumiem, nē – strīdiem. Kārsavas novadā ir jārunā par pārdomātu ilgtermiņa attīstību.

Partnerus jāvērtē pēc to piedāvātām idejām un risinājumiem, ne pēc piederības opozīcijai vai pozīcijai.

Kārsavas novadam ir nepieciešama skaidru mērķu uzstādīšana un turēšanās pie plāna. Pārdomāta un plānota attīstība, kas definē soļus desmitgadē uz priekšu.

Mēs politiku nedalām: labējā vai kreisā, būtiski ir risinājumi un rezultāts.

Mūsu mērķis – pēc iespējas plašāka iedzīvotāju interešu pārstāvniecība.

Lai ietekmētu politiku, nav jāpieder partijai. Profesionālisms stāv virs partejiskās piederības.

Galvenie uzdevumi:

 • kvalificētu darbinieku, profesionāļu piesaiste un esošo darbinieku apmācība novada organizatoriskajā struktūrā;
 • regulāra Kārsavas novada iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm (novada avīzes izdošana, mājaslapas www.karsava.lv pilnveidošana);
 • maksimāli izmantot ES fondu līdzekļus;
 • atbalsts vietējiem uzņēmējiem;
 • uzņēmēju piesaistīšana Kārsavas novadā, kas nākotnē stimulēs jaunu darbavietu rašanos;
 • novada izglītības iestāžu atbalsts;
 • infrastruktūras efektīva uzturēšana un uzlabošana, par primāro izvirzīt novada grants seguma ceļu sakārtošanu un pienācīgu uzturēšanu;
 • paralēli vidējās vispārējās izglītības iegūšanai, skolēniem rast iespēju apgūt profesionālās pilnveides vai profesionālās kvalifikācijas programmas (transportlīdzekļu vadītāja apliecības ieguve);
 • kultūras iestāžu un pašdarbības kolektīvu atbalsts;
 • sporta aktivitāšu veicināšana;
 • baznīcu darbības atbalsts;
 • infrastruktūras efektīva uzturēšana un uzlabošana;
 • katra Kārsavas novada pagasta sakoptības veicināšana;
 • Kārsavas pilsētas tēla uzlabošana (simbola atpazīstamība, pilsētas ielu, parku sakoptība, ielu apgaismojums);
 • efektīva sociālo jautājumu risināšana (pārdomāta pabalstu sistēma, riska grupu regulāra kontrole);
 • veselības aprūpes nodrošināšana (katrā pagastā feldšeru punkts);
 • turpināt bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanu mācību un pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • nevalstisko organizāciju darbības atbalstīšana.

Publicēts 27 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0