Likteņdzirnas sola popularizēt vietējo uzņēmēju produkciju - Ludzas Zeme

Likteņdzirnas sola popularizēt vietējo uzņēmēju produkciju

0
(0)

Ciblas novads

Likteņdzirnas kandidāti:

 1. Aivars Rikums
 2. Anna Matvejenko
 3. Lidija Špitjuka
 4. Māris Trukšāns
 5. Arturs Luckāns
 6. Andris Balcers
 7. Anita Grahoļska
 8. Dzidra Kivrāne
 9. Anastasija Kairova
 10. Svetlana Rumbinika
 11. Alla Stabrovska
 12. Pēteris Trukšāns

Priekšvēlēšanu programma

1. Izglītības jomā:

 • 1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu pamatizglītību un interešu izglītību.
 • 1.2. Attīstīt skolu un pirmsskolu materiāltehnisko bāzi (iegādāties mācību grāmatas, nepieciešamo inventāru).
 • 1.3. Piešķirt finansiālu atbalstu centīgiem un sekmīgiem skolēniem un studentiem.
 • 1.4. Piešķirt stipendiju veterinārmedicīnas un ārstu palīgu atmaksai no pašvaldības līdzekļiem.

2. Kultūras vidē:

 • 2.1. Īstenot kultūras pasākumus.
 • 2.2. Nodrošināt bibliotēkās pilnvērtīgu grāmatu un preses izdevumu klāstu, nodrošināt iedzīvotājiem interneta pieejamību.
 • 2.3. Sporta attīstīšana, rīkot sporta sacensības, sporta laukumu ierīkošana.
 • 2.4. Pašdarbības kolektīvu darbības atbalstīšanu (folkloras kopas, deju kolektīvi, teātris u.c.)
 • 2.5. Kultūras tradīciju saglabāšana (tradicionālo svētku pasākumu rīkošana).
 • 2.6. Rīkot konkursu „Sakoptākā sēta”.
 • 2.7. Rīkot orientēšanās sacensības, pārgājienus un makšķerēšanas turnīrus.
 • 2.8. Veicināt novada tūrisma attīstību (tūrisma takas ar šķēršļiem izveide).
 • 2.9. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu (kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzība).
 • 2.10. Nodrošināt aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanos novada darbībās, piešķirot dažādas balvas par piedalīšanos.
 • 2.11. Bērnu spēļu laukumu ierīkošana.
 • 2.12. Novada muzeju uzturēšana.
 • 2.13. Oficiālās peldvietas izveidošana katrā novada pagastā.

3. Uzņēmējdarbība:

 • 3.1. Ātra un kvalitatīva, pilnīga informācijas pieejamība lauksaimniekiem, rīkojot sapulces par jaunumiem likumdošanā un finansējuma piesaistīšanā.
 • 3.2. Atbalstīt uzņēmējdarbības, cilvēku idejas, kas būtu novada attīstības veicinošs faktors.
 • 3.3. Pārrobežu sadarbība.
 • 3.4. Popularizēt vietējo uzņēmēju produkciju.

4. Sociālais nodrošinājums:

 • 4.1. Nodrošināt veselības aprūpi, saglabāt medpunktus, nodrošināt medicīnas pakalpojumu pieejamību mājas aprūpē.
 • 4.2. Nodrošināt transportu bērniem uz skolu, novada iedzīvotājiem dažādos pasākumos un nepieciešamības gadījumos.
 • 4.3. Vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem (pensionāriem) nodrošināt vienreizējo pabalstu veselības apdrošināšanā.
 • 4.4. Sakārtot un labiekārtot novada teritoriju.
 • 4.5. Nodarbināt jauniešus (pasākumu organizēšanā, talkās, brīvprātīgajā, kā arī par samaksu darbā).
 • 4.6. Ceļu infrastruktūras sakārtošanā.

5. Novada pašvaldības darbība:

 • 5.1. Vienmērīga novada pagastu attīstība.
 • 5.2. Informēt un iesaistīt novada iedzīvotājus svarīgu lēmumu pieņemšanā.
 • 5.3. Izvērtēt pašvaldības darbu.
 • 5.4. Izskatīt darbinieku štatu sarakstus, izvērtēt to lietderību un darba samaksu par padarīto darbu.
 • 5.5. Aktīva iesaistīšanās jaunos ES un valsts atbalsta projektos.
 • 5.6. Samērīga nodokļu iekasēšanas kārtība.
 • 5.7. Nodrošināt administratīvās kārtības ievērošanu.
 • 5.8. Pilnveidot novada avīzi, kurā būtu aktualizētas novada problēmas.
 • 5.9. Nodrošināt sociālos pabalstus, tiem iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams.
 • 5.10.Racionāli apsaimniekot esošos un piešķirtos budžeta līdzekļus.
 • 5.11.Sniegt finansiālu atbalstu bēru, laulības reģistrācijas, bērnu piedzimšanas, ārkārtas gadījuma brīžos.
 • 5.12.Kontrolēt, lai tiktu sakoptas privātmāju un lauksaimniecības zemes atbilstošā kārtībā.
 • 5.13. Meklēt sadarbības partnerus ceļa posma Ezersala – Ciblas cietā seguma uzklāšanā.

Publicēts 26 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0