Līdumniekos notika “Zvērkāvja taka 2023” - Ludzas Zeme

Līdumniekos notika “Zvērkāvja taka 2023”

Līdumniekos notika “Zvērkāvja taka 2023”
5
(1)

Trīs dienu garumā Līdumniekos norisinājās apmācību-izglītojoša nometne “Zvērkāvja taka 2023”, kurā piedalījās arī jaunsargi no Ludzas un Ciblas vidusskolām, kā arī jaunsargi no Balvu novada jaunsargu vienības. Nometnē jaunieši iepazinās, sadraudzējās, apguva tūrisma un orientēšanās iemaņas, mācījās izdzīvot dabā un darboties komandā, kā arī sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

 

Kāpēc “Zvērkāvja taka”?

Ludzas un Balvu novadu jaunsargu nometne “Zvērkāvja taka 2023” norisinājās Līdumniekos no 6. līdz 8. jūnijam. Tajā piedalījās 20 bērni un 3 instruktori – Ivars Novožilovs, Aldis Tihovskis un Jānis Rakstiņš. Pasākumu organizēja Jaunsardze ar Zemessardzes atbalstu. Zemessargi nometnes laikā nodrošināja jaunsargu drošību un nometnes teritorijas apsardzi.

Nometne ir obligāts Jaunsargu apmācību programmas pasākums bērniem, kuri ir iesaistījušies Jaunsardzes kustībā, tāpēc vecākiem tas bija bezmaksas. Jaunsargi apguva tūrisma un lauku kaujas iemaņas, nometnes laikā tika organizēts vidējās pakāpes slodzes pārgājiens Līdumnieku pagastā, kā laikā jaunsargiem vajadzēja veikt dažādus uzdevumus. Jaunsargus apmācīja sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, darboties dažādos kritiskos apstākļos, kā arī notika ierindas apmācība, komandas saliedēšanas uzdevumu sporta aktivitātes.

Nometnes nosaukumu izdomāja tās vadītājs Ivars Novožilovs. Viņš no jaunības atceras aizraujošas Fenimora Kupera grāmatas par piedzīvojumiem dabā. Šīs grāmatas viņu iedvesmoja – dzīvošana dabā, draudzība, izturība, arī komandas gars.

Rīta rosmi jaunsargu nometnē “Zvērkāvja taka 2023” vada instruktors J. Rakstiņš.

 

Dzīvot teltīs ir piedzīvojums

Rīts sākas ar rīta rosmi, bērni dzīvoja daudzvietīgās teltīs, kuras instruktoru vadībā pašiem vajadzēja uzsliet. Puiši un meitenes atsevišķi. Kā atzina paši jaunieši, celties no rīta plkst. 7.00 bija grūti, jo naktīs negribējās gulēt, bet gan parunāt. Izrādās, mūsdienu bērniem trūkst komunikācijas vienam ar otru.

Pats grūtākais, laikam, bija pirmais uzdevums – izaicinājums: lielās, daudzvietīgās teltis vajadzēja uzstādīt pašiem, sagatavot un sakārtot dzīvojamo telpu arī vajadzēja pašiem, kad viņi vēl lāgam nebija iepazinušies un sadraudzējušies. Tas bija ieplānots speciāli, lai bērni iemācītos izdzīvot dabā, lai varētu organizēties kopējai darbībai mērķa sasniegšanai.

Instruktors I. Novožilovs uzsver, ka jaunieši šo pirmo uzdevumu veica labi, pat ātrāk nekā bija plānots. Ar dzīvošanu lauka apstākļos visi bija apmierināti, teltis, guļam paklājiņus un guļammaisus bērniem arī nodrošināja Jaunsardzes centrs.

Jaunsargi ZS instruktora A. Tihovska vadībā atgriežas nometnē no tūrisma apmācībām.

 

Māca uzņemties atbildību

Nometnes dalībnieki tika sadalīti divās nodaļās/komandās, precīzāk sakot, tika sajaukti balvēnieši kopā ar ludzāniešiem, bet pats galvenais kritērijs bija, lai visi būtu no dažādām skolām. Tas tika izdarīts ar domu, lai bērni iepazītos un mācītos kopīgi sadarboties.

Pats grūtākais ir nozīmēt no jaunsargu vidus brīvprātīgo komandieri, kurš to vadīs. Protams, atbildīgais ir instruktors, bet svarīgi ir tas, lai kāds spētu uzņemties atbildību, kuram bērnu vidū būtu autoritāte, un pats grūtākais – atrast to jaunieti, puiku vai meiteni, kurš uzņemsies atbildību un kam būs spējas un griba vadīt nodaļu.

Svarīga piezīme – nodaļas vecāko jaunsargi izvēlējās paši no sava vidus, instruktori tikai novēroja procesu. Ja viņi redzētu, ka cilvēkam neiet, varbūt viņš pats “nevelk” vai nodaļa viņu neklausa, nerespektē, tad viņu var nomainīt.

Pirmās nodaļas komandieris bija vietējais jaunsargs ar lielu pieredzi no Ciblas vidusskolas – Einārs Andžāns, bet otru nodaļu vadīja arī pieredzējis jaunsargs no Balvu vienības – Ainārs Ančāns. Instruktori centās viņiem palīdzēt, jo ne jau katrs tik lielu atbildību var izturēt, tas ir grūti. Tomēr šiem puišiem izdevās – maiņa netika veikta.

– Tas arī viņiem pašiem papildu pluss, jo tie, kuri vada citus, mācās būt atbildīgi,– uzskata I. Novožilovs. – Un es kā nometnes vadītājs jau kontaktēju ne ar visiem, bet ar to, kurš ir nozīmēts par komandieri, gandrīz kā ar pieaugušu.

Einārs Andžāns no Ciblas vidusskolas nodarbojas Jaunsardzē jau vairākus gadus, šoreiz viņam tika uzticēts būt par jaunsargu nodaļas komandieri.

 

Pārgājienā iemācās orientēties

Otrajā nometnes dienā jaunsargiem bija paredzēts vidējās slodzes pārgājiens. Septiņus kilometrus vajadzēja mērot gan pa lauka, gan pa meža ceļiem, kā arī viena maršruta daļā bija jāiet gleznainā Zabalotjes ezera krastā. Ekipējums gan nebija paredzēts, jo šoreiz tas nebija izturības treniņš. Taču viegli jaunsargiem nebija.

Nodaļām tika iedotas šī apvidus kartes, uzdevums bija patstāvīgi iziet maršrutu un atrast noteiktus kontrolpunktus, un tur veikt dažādus uzdevumus, atzīmējot tos maršruta lapā, piemēram, veikt noteikta apvidus vai objekta novērošanu, izpēti, ātri nodaļas sastāvā pārvarēt dažādus šķēršļus vai dabā atrast kādu apslēptu priekšmetu. Uzdevumi tika plānoti tā, ka individuāli tie nebija paveicami fiziski, tie bija jāizpilda tikai komandā, kopīgi izplānojot un veicot konkrētas darbības katrā no kontrolpunktiem. Viena no meitenēm ar sajūsmu stāstīja, kā viņi kopīgi meklēja apkārt nātri un āboliņu lapas, kuras vajadzēja salasīt pušķītī un atnest kā pieradīju, ka komanda bija noteiktajā vietā.

Jaunsargu nometnes dalībnieki – Līdumniekos.

 

Izdzīvot dabā komandā

Nometnes organizatori gribēja iemācīt jauniešus ne tikai izdzīvot dabā, bet lai viņi saprastu, ko nozīmē izdzīvot dabā tieši komandas, nodaļas sastāvā. Bērni bija dažādi, no dažādām skolām, dažāda vecuma (13-16 gadi), kopā 20 cilvēki – 7 no Balvu novada un 13 no Ludzas novada. Jāpiemin, ka viens no nometnes dalībniekiem bija puisis no Ukrainas Ruslans, kurš mācās Ludzas 2. vidusskolā un brīvprātīgi ir iestājies Ludzas novada jaunsargu vienībā.

Lai jaunieši no Ludzas un Balvu novadiem sadraudzētos, tika paredzēti visādi pasākumi, kas ļautu viņiem būt vienā komandā un draudzīgiem, pastāstīja nometnes vadītājs Ivars Novožilovs. Viņš uzskata, ka tas ir ļoti svarīgi.

Pirmajā dienā notika ierindas apmācība, otrajā – pārgājiens, kur arī bija jādarbojas komandā. Brīvā laika jaunsargiem bija maz, vēl bija dažādi komandas saliedēšanas pasākumi, atjautības uzdevumi un sporta nodarbības

– Galvenais izaicinājums bija ierinda un komandas darbs, kur tu kā cilvēks, kā individualitāte izkrīti,– stāstaI. Novožilovs. – Vai nu visi darbojas kopā un sasniedz rezultātu, vai arī rezultāta nav…

No ierindas un no pārgājiena jaunieši atnāca jau kā komanda, tas bija instruktoru sasniegums.

 

Mērķis ir sasniegts

Nometnes vadītājs pastāstīja, ka jaunieši paši uzstādīja teltis pirmajā nometnes dienā un paši tās novāca pēdējā. Teltis tika uzstādītas ar instruktoru palīdzību, jo katrai teltij sava specifika. Protams, jaunsargi to darīja paši, instruktori tikai pamācīja, rādīja.

– Grūti gan bija, bet viņi tad vēl nebija iepazinušies, viņi vēl darbojās katrs pats par sevi,– ar novērojumiem dalās I. Novožilovs. – Beigās novākt teltis viņiem bija jau vieglāk, jo viņi bija iemācījušies darboties komandā.

Cik novēroja instruktori, pēdējā nometnes dienā starp jaunsargiem sākas telefonu numuru apmaiņa un kāds pozitīvs moments: viņi sēdās autobusā atpakaļceļam jau kā paziņas, kā komanda. Instruktors Ivars Novožilovs uzskata, ka nometnes mērķis tika sasniegts. Viņš nodarbojas ar jaunsargiem jau 18 gadus un pa šo laiku pamanījis, ka agrāk puišu bija vairāk, tagad gan meiteņu ir vairāk. – Viss mainās,– saka viņš. – Tagad meitenes ir ļoti aktīvas, tas ir pluss, taču man gribētos, lai puišu būtu vairāk.

 

Patīk nometne un vieta

Jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš no Balviem ar savu vienību atbraucis uz Līdumniekiem pirmo reizi, viņam šeit ļoti patika, it sevišķi muzejs, arī pati vieta ļoti skaista – Zabolotjes ezers, apkārt viss sakopts.

– Patīkami redzēt, ka pierobežā cilvēki rūpējās, sakopj, veido un attīsta vidi, nevis atstāj to novārtā.
Arī jaunsargiem šeit ļoti patika, visi sajūsmā. Eviju no Ludzas Jaunsardzē uzaicināja draudzene, un viņa nenožēlo, atzīstot, ka viņai patīk ekstremālas sajūtas. Arvita par jaunsargu aktivitātēm arī dzirdēja no draudzenēm. Paula pirmo reizi piedalījās jaunsargu nometnē, bet viņai ļoti patika dzīvot teltī, arī pārgājiens patika.

Evijai no Ludzas patīk ekstremālas sajūtas.

 

Einārs Andžāns mācās Ciblas vidusskolas 10. klasē un darbojas Jaunsardzē jau vairākus gadus. Viņam patīk, ka jaunsargiem iemāca to, kas dzīvē var noderēt, un ka šeit notiek sporta nodarbības. Einārs atzīst, ka Jaunsardzē darbojas aktīvi cilvēki, tā ir ceturtā vai piektā nometne, kur viņš piedalījās. Arī Eināram par jaunsargu aktivitātēm pastāstīja draugi.

Drīzumā pastāstīsim arī par jaunsargu viesošanos Krivandas robežapsardzības nodaļā, kas notika pēdējā nometnes “Zvērkāvja taka 2023” dienā.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Līdumniekos norisinājās “Zvērkāvja taka 2023”“ saturu atbild Ludzas Zeme

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1