Kas solīts, tas izpildīts! - Ludzas Zeme

Kas solīts, tas izpildīts!

Kas solīts, tas izpildīts!
2.5
(18)

Ar vīriem un amatiem mēdz būt dažādi. Reizēm vieta ceļ vīru. Reizēm tikai diemžēl retāk, kā gribētos, vīrs ceļ vietu. Taču, ja jārunā par Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāju E. Mekšu, tas nenoliedzami ir otrais gadījums. Tas, kad cilvēks ar savu darbu un attieksmi ir panācis ne tikai savu respektu, bet arī augstāk pacēlis sava amata prestiža latiņu.

 

Ar darbu E. Mekšam ir tuvas attiecības jau no bērna kājas. Jau bērnībā, dzīvojot tēva mājā Pildas pagastā, tika iepazīti lauku darbi, un vēlīnos pusaudža gados pēc būtības tika pārņemti visi pašu saimniecības lauku darbi. Šajā ne vieglajā nodarbē tiek ne tikai apgūta prasme visu paveikt kārtīgi un līdz galam, bet arī iegūta un nostiprināta dzimtās puses mīlestība. Šis savas puses aicinājums ir tas, kurš Edgaram pēc Policijas Akadēmijas beigšanas liek atteikties no prestiža darba Rīgā un atgriezties dzimtenē, kaut arī darbs savā pusē jāiesāk ar tikko iegūtajai izglītībai ne pārāk atbilstošu amatu – jādarbojas Ciblā iecirkņa inspektora postenī. Edgara pamatīgumu ātri novērtē – necik ilgi, viņš kļūst par sevišķi svarīgu lietu inspektoru, saņem majora dienesta pakāpi, šķiet, ka tālākās izmaiņas darbā būs saistītas tikai ar jaunu pakāpju saņemšanu.

Taču liktenis izspēlē negaidītu joku. Atsaukdamies cilvēku lūgumiem, Edgars piekrīt mazliet iesaistīties politikā. Šī debija izrādās tik veiksmīga, ka tiek saņemts tāds iedzīvotāju atbalsts, ka pilnībā jāmaina visa līdzšinējā dzīve. Savas karjeras sākumā E. Mekšs vada Pildas pagastu, pēc pieciem gadiem kļūst par Ludzas novada priekšsēdētāja vietnieku, bet 2017. gadā pats kļūst par priekšsēdētāju. Edgaram raksturīgs latgaliski zemnieciskais pamatīgums – reiz izvēlējies iestāties saviem uzskatiem tuvā partijā – Zaļo un Zemnieku savienībā (ZZS) – palicis tiem uzticīgs visu laiku.

Vislabāk E. Mekša darbošanos novada labā var raksturot paveiktie darbi, kuru nav mazums. Tieši pēdējos četros gados pašvaldība ir radījusi arī 30 jaunas darba vietas, turklāt tas nav paveikts, palielinot administratīvo aparātu. Jaunās darba vietas ir rodamas peldbaseinā, pansionāta Istalsnas filiālē, jaunajā dienas centrā.

Runājot par aizvadītajos četros gados paveikto, E. Mekšam ir pilnas tiesības būt apmierinātam. Par spīti vīrusa izraisītajai krīzei ZZS ir izdevies īstenot visus savus pirms iepriekšējām vēlēšanām dotos solījumus. Jāteic, ka tādu partiju tiešām nav daudz. No kopīgā veikuma sevišķi jāizceļ nerimstošās rūpes par ģimenēm un jauno paaudzi. Ne velti Ludzas novads šogad tika atzīts par ģimenēm draudzīgāko novadu visā Latvijā!

Domājot un plānojot jaunizveidotā Ludzas novada perspektīvu, E. Mekšs ir lakonisks un lietišķs: – Lielīties un plaši reklamēties negribu, tas man nepatīk. Uzskatu, ka paveiktie darbi, kuri visiem redzami, paši apliecinās padarītā kvalitāti. Varu vien sacīt, ka ne es, ne ZZS kopumā nemīlam liekvārdību. Pieturamies pie principa – solīt mazāk, bet tikai tādas lietas, kuras iespējams realizēt. Tieši tāpēc šodien mums nav jāsarkst mūsu vēlētāju priekšā, varam droši sacīt, ka tā jau ir mūsu tradīcija – solīto izpildīt!

Domājot par darbu jaunizveidotajā novadā varu sacīt vienu. Pilnīgi visiem pagastiem, lai kāda būtu to atrašanās vieta, tiks veltīta vienāda uzmanība un dotas vienādas iespējas. Tiks darīts viss, lai iedzīvotāji varētu sev nozīmīgos pakalpojumus saņemt uz vietas, nedodoties uz centru. Tomēr arī pārvietošanās atvieglošanai un infrastruktūras uzlabošanai kopumā pievērsīsim lielu vērību. Tāpēc ceļi, ne tikai lielie, bet arī pagastus savienojošie, būs viena no mūsu galvenajām rūpēm. Noteikti pūlēsimies panākt valsts atbalstu, tās palīdzību, lai varētu beidzot sākt arī jaunu dzīvojamo māju celtniecību. Bez šaubām turpināsim rūpēties par jaunu darba vietu radīšanu un investoru piesaisti. Iestrādes šajā virzienā pašlaik jau ir krietni nopietnas.

Garantija tam, ka šīs ieceres izdosies, ir apstāklis, ka mūsu komandā nav neviena cilvēka, kurš būtu sarakstā ievietots tikai tāpēc, lai kalpotu kā spožs māneklis cilvēku balsu iegūšanai. Mūsu komandā ir tikai profesionāļi, kuriem visiem ir pieredze darbā ar cilvēkiem.

Bet ja pavisam īsi – galvenais mūsu uzdevums ir un paliek atbalstīt un palīdzēt katrai ģimenei. Tieši ģimene ir katra cilvēka spēka avots, tā dzinējspēks, atbalsts un relaksācijas vieta. Tāpēc mūsu politika ir vērsta uz regulāru un ilglaicīgu ģimeņu atbalsta politiku, ne tikai palielinot vienreizējo pabalstu, bet regulāri palīdzot ģimenēm. Jo tikai tad, ja katrai ģimenei šeit klāsies labi, varēsim cerēt uz to, ka jaunā ludzāniešu paaudze būs daudzskaitlīga un nepametīs dzimto pusi.

Ticu, ka kopā ar novada iedzīvotājiem mums visu minēto izdosies īstenot. Lai būtu garantija, ka tā tiešām būs, aicinu visus jaunā Ludzas novada iedzīvotājus 5. jūnijā nepalikt mājās, bet gan ierasties iecirknī un nobalsot, tādējādi sākot kopīgo jaunā novada veidošanas darbu.

Jo vairāk būs balsotāju, jo vairāk jutīsim, ka arī jums mūsu novada liktenis ir svarīgs. Lemiet, nāciet, balsojiet, un tad strādāsim kopā!

 

Politisko reklāmu apmaksāja Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 2.5 / 5. 18