Kārsavas ēnas: no Latvijas Jūras administrācijas līdz LR Latgales studijai - Ludzas Zeme

Kārsavas ēnas: no Latvijas Jūras administrācijas līdz LR Latgales studijai

0
(0)

Trešdien, 15. februārī, Kārsavas novada jaunieši piedalījās biznesa izglītības biedrības “Junior AchievementLatvija” (JA Latvija) organizētajā “Ēnu dienā 2017”. Jaunieši labprāt dalījās savā pieredzē par to, kā viņiem ir gāja izglītības programmā, kuras laikā viņi apmeklēja sev interesējošu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu, informē Kārsavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Anna Zīmele.

Šoreiz uz sarunu par “Ēnu diena 2017” atsaucās septiņi Kārsavas novada jaunieši, kuri ēnoja  Kārsavas novada pašvaldībā,  Latvijas Radio Latgales studijā un arī mēroja tālāku ceļu uz Rīgu, lai ēnotu Latvijas Jūras admnistrācijā. Skolēni ēnoja gan Kārsavas novada domes priekšsēdētāju, gan Latvijas Jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciālisti, gan „Modes salona”LAGU” dizaineri un Latvijas Radio Latgales studijas vadītāju, kā arī “Berga foto” fotogrāfus.  Jaunieši atzīst, ka tā viņiem ir bijusi unikāla iespēja iepazīties ne tikai ar darbu, kuru veic ēnas devējs, bet arī attīstīt pašiem savas iemaņas un prasmes komunikācijā, paplašinot savu redzesloku.


Karīna Poikāne mācās Kārsavas vidusskolas 6. klasē un izvēlējās ēnot Kārsavas novada domes priekšsēdētāju. Karīna stāsta, ka tā ir bijusi viena no visinteresantākajām dienām šogad. Vienas dienas laikā viņai radās priekšstats ne tikai par to, ko dara novada domes priekšsēdētāja, bet arī kā ir iekārtota pašvaldība.

„Mēs bijām izbraukuši pa Kārsavas novadu, braucām gan uz Salnavu, gan Mežvidiem. Tas man bija reizē gan liels piedzīvojums, gan viela pārdomām. Tika apmeklētas gan skolas, gan sociālās gultas, gan pieņemti iedzīvotāji. Bijām internātā, kur vecāki ir atstājuši savus bērnus, tas man šķita ļoti nežēlīgi, bet reizē arī lietderīgi, jo es novērtēju to, kas man ir. Es vismaz zinu, ko dara priekšsēdētājs, ka viņam ir jābūt zinošām daudzās nozarēs. Man bija tā iespēja būt klāt poļu delegācijas pieņemšanas laikā, tas bija vienreizēji . Vērtīgi redzēt, ka lielākoties jāstrādā komandā, jāsadarbojojas ar speciālistiem, jāuzklausa iedzīvotāji! Man patīk būt „ēnai” un šo iespēju izmantoju jau vairākus gadus, jo dienas laikā es redzu un uzzinu tik daudz jauna.  Nākošgad plānoju doties tālāk par Kārsavas novadu, iespējams, tā varētu būt Rēzekne, bet tad jau manīs.”

Railija Zagorska mācās Kārsavas vidusskolas 9. klasē un izvēlējās „ēnot” Latvijas Radio Latgales studijas vadītāju Renāti Lazdiņu. Meitene atzīst, ka nākotni vēlas saistīt ar mediju telpu, tāpēc ļoti apzināti un mērķtiecīgi ir piegājusi „Ēnu dienai”, lai pašai būtu gandarījums par paveikto.

„Man patika pats process, jo pati patstāvīgi sameklēju ēnas devēju. Zvanīju gan uz Latvijas Radio Rīgā, gan vēlāk tiku savienota ar LR Latgales studiju. Pieliku maksimālas pūles, lai varu ēnot tieši to profesijas pārstāvi, kuru vēlos. Man izdevās, tāpēc ir liels gandarījums par paveikto. Latgales studijā mēs bijām divas „ēnas”, notika gan savstarpējā komunikācija, gan ar vadītāju. Jāsaka, ka būt par „ēnu” ir ļoti interesanti, jo tā diena ir veidota tā, lai man kā „ēnai” būtu maksimāls priekšstats par profesiju. Es uzzināju, ka ziņām ir jāseko nepārtraukti ne tikai tam, kas notiek konkrētā teritorijā, bet arī Latvijas un pat starptautiskā mērogā.”

Kā stāsta Kārsavas vidusskolas 5. klases skolniece Unda Streļča, tad “Ēnu diena” ļāva izprast  konkrētās profesijas pārstāvja nodarbošanos, kāda ir viņa ikdiena, sniedzot nelielu priekšstatu par ēnas devēja ikdienas darbiem.

Unda ēnoja „Modes salona”LAGU” dizainieri Guntu Nagli, atzīstot, ka tā bija viena vērtīgi pavadīta diena, jo iepazinās gan ar pašu šūšanas procesu, gan darbu ar klientiem. Unda uzsver, ka nebija vienīgā „ēna” tāpēc sadarbība bija ļoti radoša un interesanta, kas ļāva ne tikai komunicēt ar dizaineri, bet nostiprināt sadarbību ar citām jaunietēm. Unda pauž nostāju, ka noteikti nākotnē izmantos šo iespēju un turpinās ēnot citus profesiju pārstāvjus, lai nākotnē būtu vieglāk izvēlēties to virzienu, kurā pati gribētu sevi realizēt.

Savukārt, Kārsavas vidusskolas 10. klases skolnieces Kamila Morozova un Jolanta Probuka ēnoja Latvijas Jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciālisti un atzina, ka „Ēnu diena” sniedz priekšstatu par to, ko tad īsti dara sabiedrisko attiecību speciālists, kāda ir viņa ikdiena, cik cieši viņš ir saistīts ar konkrēto uzņēmumu un nozari. Meitenes atzīst, ka nevajag baidīties doties ārpus Kārsavas novada teritorijas, jo pēc vidusskolas beigšanas būs jāstājas augstskolā un jāizvēlas profesija, kuru apgūt, tāpēc katru gadu aktīvi līdzdarbojas „Ēnu dienā”, gūstot jaunu pieredzi.

„Tā ir jauna pieredze, jauna kustība nevis tikai atrašanās ierastajā skolas vidē un mācīšanās, jauns izaicinājums sev kā vidusskolniekam doties patstāvīgi ārpus novada teritorijas. Es nenožēloju, ka izvēlējos „ēnot” sabiedrisko attiecību speciālisti, jo savu nākoti plānoju saistīt tieši ar šo profesiju. Pasākuma laikā sapratu, cik speciālistam ir jābūt saistītam ar iestādi, jāpārzin notiekošais un jāspēj ātri reāģēt uz notiekošo, kā arī jāseko līdzi informācijas plūsmai masu medijos, lai spētu virzīt savu uzņēmumu. Tieši sabiedriskās attiecības mani saista vairāk, tādēļ vēlējos uzzināt, kā viss notiek,” stāsta Jolanta.

„Nākošgad ēnošu citas profesijas pārstāvi, jo personīgi šis gads bija kā izmēģinājumu gads, jo pirmoreiz izvēlējos „ēnot” ārpus Kārsavas novada teritorijas. Nākošgad izvēlēšos „ēnot” profesijas pārstāvi ar kuru saistīšu savas turpmākās mācības, jo ir lietderīgi gūt pirmo priekšstatu gan par nozari, gan profesiju jau laicīgi. Es aktīvi iesaistos „Ēnu dienās”, šis man ir bijis jau  trešais gads, tāpēc varu salīdzināt, kā mainās gan manis pašas izaugsme, gan ēnas devēju darbs. Viennozīmīgi iesaku visiem jauniešiem ņemt līdzdalību un nebaidīties savā izvēlē, jo tā ir viena diena, kuru tu pats vari padarīt interesantu un lietderīgu ēnojot gan sabiedrībā zināmus cilvēkus, gan konkrētus profesijas pārstāvjus”,- uzsver Kamila.

Anastasija Drozdova mācās Kārsavas vidusskolas 12. klasē un izvēlējās ēnot „Berga foto” fotogrāfus. Anastasija  savas „ēnas”  izvēlējās apzināti un laicīgi, jo jau tagad skaidri zina ar kādu profesiju vēlas saistīt savu nākotni.

„Skolā bija ieradušies fotogrāfi, lai nobildētu visas klases kopbildi, es metu visu nedrošību pie malas un uzsāku sarunu, jo fotografēšana ir mana nākotnes izvēle. Jau laicīgi painteresējos par iespēju ēnot tieši viņus, jo zinu ar kādu profesiju vēlos saistīt savu nākotni. Tā bija viena fantastiska diena, jo nepiespiestā atmosfērā es ne tikai redzēju, bet arī praktiski līdzdarbojos kopā ar fotogrāfiem. Tā bija vienreizēja pieredze, notiekti iesaku skolniekiem izmantot iespēju- sekot savam sapnim! Priecājas par doto iespēju pārliecināties vai izvēlētā nākotnes profesija būs atbilstoša!”

Jaunietis Sandis Karpovs, kurš mācās Malnavas koledžas 2. kursā atzīst, ka jau šobrīd ir izvēlējies iegūt profesionālo izglītību, lai iegūtu ne tikai vidējo izglītību, bet arī profesiju, tomēr ēnošana palīdz atrast to virzienu, kuru plānoju studēt augstskolā.

“Šogad ēnoju Tomu Barkānu – Kārsavas novada pašvaldības datortīklu un datorsistēmu administratoru. Lai arī ikdienā mācos priekšmetus, kuri vairāk ir saistīti ar finansēm, tomēr paplašināt gan savu redzesloku, gan iemaņas vienmēr ir vērtīgi. Diena sākās ar braucienu uz domi, kur sākumā Toms izklāstīja dienas plānu, tad ķērāmies darbam praktiski klāt . Mēs izbraukājām visus norunātos punktus, kuri bija paredzēti, jo kā izrādās, tad darbs nav tikai kabinetā, bet ir paredzēti izbraukumi uz visiem pagastiem. Diena bija interesanta un saturīga, kā rezultātā uzzināju dažas jaunas lietas IT jomā. Kopumā esmu ļoti  apmierināts”, klāsta Sandis Karpovs.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Publicēts 24 FEBRUĀRIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0