Kapusvētku norises laiki novadu kapos - Ludzas Zeme

Kapusvētku norises laiki novadu kapos

1
(1)

Ciblas novadā

Blontu pagastā:
7. jūlijā plkst. 11.00 – Skradeļu kapos.

Ciblas un Līdumnieku pagastā:
7. jūlijā plkst. 12.00 – Kurjanovas kapos un plkst. 12.00 – Puncuļu kapos (Briģu dr.).
Plkst. 25. augustā 12.00 – Aizpūres kapos.

Pušmucovas pagastā:
28. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise un kapu svētki Pušmucovas kapos.

Zvirgzdenes pagastā:
16. jūnijā plkst. 12.00 – Vierņu kapos un plkst. 13.00 – Lauču kapos.
23. jūnijā plkst. 12.00 – Utičevas kapos un plkst. 13.00 – Rudzišu kapos.
7. jūlijā plkst. 13.00 – Franapoles kapos.
14. jūlijā plkst. 12.00 – Raženovas kapos.
15. jūlijā plkst. 13.00 – Kaļvu kapos un plkst. 14.00 – Bleivu kapos.
21. jūlijā plkst. 13.00 – Vasarānu kapos.
22. jūlijā plkst. 13.00 – Seļekovas kapos.
28. jūlijā plkst. 12.00 – Zvirgzdenes kapos, plkst. 13.00 – Meža kapos un plkst. 15.00 – Lītaunieku kapos.


Zilupes novadā

Zilupē
17. jūnijā plkst. 12.00 – Garaņu kapos un plkst. 15.00 – Rutku kapos.


Ludzas novadā

Ludzas novada draudzēs:
30. jūnijā plkst. 12.00 – Eipļu kapos un plkst. 13.00 – Zapanu kapos.
7. jūlijā plkst. 12.00 – Skradeļu kapos.
22. jūlijā plkst. 14.00 – Sondaru kapos.
4. augustā plkst. 12.00 – Dzerkaļu kapos, plkst. 13.00 – Tutānu kapos un plkst. 14.00 – Soidu kapos.
11. augustā plkst. 14.00 – Ludzas kapos.

Raipoles draudzes kapos:
7. jūlijā plkst. 9.00 – Sv. Mise Raipoles baznīcā, tad plkst. 13.00 – Puncuļu kapos un plkst. 14.00 – Horoševas kapos.

Rundēnu draudzes kapos:
14. jūlijā 12.00 Sv. Mise Rundēnu baznīcā, tad plkst. 13.00 – Ševcu kapos, plkst. 14.00 – Cegeļņas kapos un plkst. 15.00 – Bubinovas kapos.
21. jūlijā plkst. 15.00 – Rundēnu kapos.

Pildas, Istalsnas un Brodaižas draudžu kapos:
16. jūnijā plkst. 12.00 – Špeneru kapos un plkst. 13.00 – Aršulānu kapos.
17. jūnijā plkst. 13.00 – Sprestišķu kapos.
23. jūnijā plkst. 12.00 – Gaveiku kapos un plkst. 13.00 – Mazo Kukuļu kapos.
30. jūnijā plkst. 12.00 – Sv. Mise Pildas baznīcā un plkst. 13.00 – Ņukšu kapos.
7. jūlijā plkst. 12.00 – Ivdru kapos un plkst. 13.00 – Apliužņu kapos.
21. jūlijā plkst. 12.00 – Rindu kapos un plkst. 13.00 – Pūdnīku kapos.
28. jūlijā plkst. 12.00 Sv. Mise Brodaižas baznīcā un tad plkst. 13.00 – Brodaižas kapos.
29. jūlijā plkst. 12.00 – Sv Mise Istalsnas baznīcā, tad plkst. 13.00 – Zambaru kapos.


Kārsavas novadā

Mērdzenes pagastā:
30. jūnijā plkst. 14.00 – Pudinavas kapos un plkst. 15.00 – Šalaju kapos.
5. augustā plkst. 12.00 – Sv. Mise Stiglovas baznīcā, pēc tam plkst. 14.00 – Vecpiragovas kapos.

Mežvidus pagasta draudzēs:
16. jūnijā plkst. 15.00 –  Vecinānu kapos.
7. jūlijā plkst. 12.00 – Pliešu kapos.

4. augustā plkst. 12.00 – Sv. Mise Mežvidu baznīcā, pēc tam plkst. 13.00 – Lakšinīku kapos.

Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudzēs:

16. jūnijā plkst. 13.00 – Dagušova kapos. 14.30 – Krīveņu kapos.
17. jūnijā plkst. 13.00 – Grebņevas kapos.
23. jūnijā plkst. 13.00 – Dzērvines kapos, 14.00 – Kabulovas kapos.
30. jūnijā plkst. 13.00 – Kaļvines kapos.
1. jūlijā plkst. 13.00 – Zobļovas kapos.
7. jūlijā plkst. 13.00 Salinīku kapos, 14.00 – Skobulines kapos.
14. jūlijā plkst. 13.00 – Silarašu kapos.
15. jūlijā plkst. 13.00 – Svātiunes kapos.
28. jūlijā plkst. 13.00 — Veckārsavas kapos.
29. jūlijā plkst. 13.00 – Kārsavas kapos.

Rēzeknes novadā

Bērzgales draudzē:
16. jūnijā plkst. 15.00 – Vecinānu kapos.
28. jūlijā plkst. 15.00 – Lītavnieku kapos un 16.00 – Grebēžu kapos.
11. augustā plkst. 12.00 – Sv. Mise Bērzgales baznīcā, pēc tam plkst. 13.00 – Bērzgales kapos.

Kapusvētki Sarkaņu draudzē:
8. jūlijā plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā un 14.00 – Bižu kapos.
14. jūlijā plkst. 14.00 – Ceplīšu kapos un plkst. 15.00 – Lešku kapos.
15. jūlijā plkst. 12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā, tad plkst. 14.00 – Sarkaņu kapos.
21. jūlijā plkst. 13.00 – Vasarānu kapos.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 1 / 5. 1