Valsts kontroles revīzija Kārsavas kapos - Ludzas Zeme

Valsts kontroles revīzija Kārsavas kapos

0
(0)

Kapsētu apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi ir izstrādāti 91 pašvaldībā. Tajos ietverts ļoti atšķirīgs jautājumu loks, kā arī konkrētas normas reglamentētas dažādi, informē Valsts kontroles paziņojums.

Pašvaldības arī atšķirīgi attiecas pret dažādu maksājumu noteikšanu par to pārziņā esošo kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu, tomēr viens vai vairāki ar kapsētu izmantošanu saistīti obligāti veicamie maksājumi ir noteikti 80 pašvaldībās. Piemēram, Kārsavas novada pašvaldībā maksājumi par kapsētu izmantošanu nav noteikti.

Kārsavas novada administratīvajā teritorijā ir 36 pašvaldības pārziņā esošas kapsētas un revīzijā tika apsekotas 10 no tām – Zeļčovas, Goliševas, Pudinavas,  Mihalovas, Vecpiragovas, Pliešu, Keiseļovas, Zobļovas, Naudaskalna, Kārsavas  (Malnavas  pagastā) –  iepazīstot kapsētu apsaimniekotāja darbību ikdienā.

Revīzijā tika konstatēti vairāki veidi, kā nodrošināt pašvaldību apkopotās un sagatavotās informācijas par kapsētu izmantošanu un apbedījumiem publisku  pieejamību. Revidentu ieskatā visātrāko un ērtāko pieejamību nodrošina datu publicēšana Pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī informācijas stendos pie kapsētām.

Netiek  veikta  arī  apbedījumiem  pieejamo brīvo  vietu  uzskaite,  lai  varētu  plānot  un  pamatot  Pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar kapsētu apsaimniekošanu un infrastruktūras attīstību. Nevienā  no  Pašvaldības  apsaimniekotajām  kapsētām nav izveidoti kapsētu plāni ar apbedījumu izvietojumu, kas ļautu interesentiem ātri iegūt informāciju par apbedītajiem piederīgajiem.

Ar revīzijas secinājumiem un Kārsavas pašvaldības viedokli var iepazīties šeit.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0