Upes Ludza un Rītupe identificētas kā riska ūdensobjekti - Ludzas Zeme

Upes Ludza un Rītupe identificētas kā riska ūdensobjekti

1
(2)

Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos identificēti 89 riska upju ūdensobjekti un 75 riska ezeru ūdensobjekti, liecina valdības šodien apstiprinātie grozījumi noteikumos par riska ūdensobjektiem, infpormē ziņu aģentūra LETA.

2015.gada beigās apstiprināti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabaliem ar darbības periodu no 2016.-2021.gadam. Risks nesasniegt labu ūdeņu stāvokli upju ūdensobjektiem apsaimniekošanas plānos izvērtēts, ņemot vērā tos ietekmējošās slodzes – punktveida piesārņojuma būtiskumu (fizikāli ķīmiskos parametrus, prioritārās un bīstamās vielas, piesārņotās vietas), izkliedētā piesārņojuma būtiskumu, hidromorfoloģiskos pārveidojumus, plūdu risku, monitoringa datus par ūdensobjektu kvalitāti un atjaunotu informāciju par līdzšinējo kvalitātes vērtējumu.

Ezeru ūdensobjektiem risks apsaimniekošanas plānos izvērtēts, ņemot vērā ūdensobjektu ietekmējošās slodzes – ezerā nonākošos notekūdeņus (fizikāli ķīmiskos parametrus), izkliedētā piesārņojuma būtiskumu, hidromorfoloģiskos pārveidojumus, plūdu risku un ezera vēsturisko piesārņojumu, kā arī monitoringa datus par ūdensobjekta kvalitāti un pirmajos apsaimniekošanas plānos ietverto informāciju.

Papildus riska izvērtējumā ņemts vērā arī eksperta viedoklis, jo ir identificēti atsevišķi ūdensobjekti, kuru kvalitātes vērtējums ir ar zemu ticamību, tomēr tajos pastāv kombinēta slodžu ietekme vai tie ir stipri pārveidoti. Arī šādus ūdensobjektus uzskata par riska ūdensobjektiem.

Atbilstoši aprakstītajam izvērtējumam ir mainījies riska ūdensobjektu saraksts. Kopā Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos ir identificēti 89 riska upju ūdensobjekti un 75 riska ezeru ūdensobjekti, kuriem dažādu slodžu samazināšanai nepieciešams veikt vienu vai vairākus papildu pasākumus. Daļa no tiem kā riska ūdensobjekti bija noteikti jau iepriekš, citi riska objektu sarakstā ietverti pirmo reizi.

Daugavas upju baseinu apgabalā kā jauni riska ūdensobjekti noteikti 23 upju ūdensobjekti divi no tiem ir Rītupe, Ludza.

Publicēts 06 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 1 / 5. 2