Sāk mazo grants ceļu apbūvi Kārsavas novadā - Ludzas Zeme

Sāk mazo grants ceļu apbūvi Kārsavas novadā

0
(0)

24. jūlijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju un iesniegti nepieciešamie dokumenti būvvaldē. Augustā un septembrī tiks uzsākti būvdarbi šādos objektos, informē Kārsavas pašvaldība:

  • Jāņa, Parka un Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā;
  • Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā;
  • Salnava – Aizsili – Bēliņi – Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā.

Būvdarbu izpildei plānoti 2 mēneši. Ja neradīsies neparedzētas problēmas, tad apstiprinātie ceļi tiks pārbūvēti. Pēc būvdarbu laika izpildes grafika augustā tiks pārbūvētas ielas Mežvidu pagastā un septembrī – Mērdzenes un Salnavas pagastā.

2017. gada jūlija sēdē projekta priekšfinansējumu apstiprināja Kārsavas novada domes sēdē.

Būvprojektiem ”Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi” un Alejas ielas pārbūvei ziemas periodā tiks izsludināts būvdarbu konkurss atkārtoti un projekta iesniegums sniegts Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai. Cerams, ka jau pavasarī tiks uzsākta pārbūve Alejas, Nākotnes ielā un ceļa posmos Soldoni – Šoseja, Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi.

Augustā tiks veikta projektēšanas izmaksu priekšizpēte otrās prioritātes grants ceļiem: Smilšu ielai Goliševas pagastā un autoceļam Pudinava – Latvīšu Stiglova Mērdzenes pagastā. Tad arī varēs spriest par projektēšanas iepirkuma procedūru.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0