Par Ludzā notikušo Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi - Ludzas Zeme

Par Ludzā notikušo Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi

0
(0)

No Latgale.lv – 10.maijā Ludzā notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras galvenais mērķis bija apzināt svarīgākos no AS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) 2016.gada būvdarbu sezonā paredzētiem darbiem un valsts autoceļu atjaunošanas un pārbūves plānošanu Latgales reģionā. Šim mērķim tika pakārtoti lielākā daļa no sanāksmes laikā aktualizētiem un diskutētiem jautājumiem.Sēdē piedalījās virkne LVC pārstāvju: Valdes priekšsēdētājs J. Lange, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors A.Lācis, Attīstības pārvaldes vadošais projektu vadītājs G. Kains un Audita daļas vadītāja M. Kalpaka, kā arī Saeimas deputāts J.Viļums un nevalstisko organizāciju pārstāvji.Abas puses bija rūpīgi gatavojušās – jau iepriekš tika apzināti un apkopoti reģionam svarīgie problēmjautājumi, tai skaitā par auditos konstatētajām nozīmīgākajām pašvaldību ceļu mērķdotāciju izlietošanas neatbilstībām. Kā norādīja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele:“Jebkurai pašvaldībai akūti nepieciešams valsts atbalsts reģionālo autoceļu sakārtošanā un lai garantētu visu projektu sekmīgu un savlaicīgu realizāciju, nepieciešama cieša un produktīva institūciju savstarpēja sadarbība.”Otra sēdes daļa tika veltīta dažādām ar kultūru sasistītām aktualitātēm, kā, piemēram, par Latgales fotogrāfu biedrības iecerēm un ierosinājumiem pašvaldībām sakarā ar Latvijas valsts simtgades pasākumiem, par ko ziņoja Igors Pličs; latgaliešu rakstu valodas izmantošanu pašvaldības darbā, kā arī Kultūru festivāla “Pynu pynu sītu” aktualitātēm, kas norisināsies no 1.-3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgalē, kuru līdzorganizē un atbalsta Latgales plānošanas reģions.Sanāksmes noslēgumā LPRAP apstiprināja aktualizēto Latgales programmas 2010.-2017. gadam 8.pielikumu “Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” apstiprināšanu.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0