Mazie vokālisti demonstrē savu dziedātprasmi (LRTV video) - Ludzas Zeme

Mazie vokālisti demonstrē savu dziedātprasmi (LRTV video)

0
(0)

Šī gada 4. aprīlī Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Rūķītis” pulcēja skanīgākos Ludzas un Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestāžu mazos dziedātājus konkursā “Mazais dziedātājs – 2018”. Mazie vokālisti vecumā no 2 līdz 4 gadiem varēja parādīt savas balstiņas un dziedātprasmi, informē Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe Karīna Demko-Senkāne.

Jaunie solisti pārstāvēja divas Ludzas iestādes – “Pasaciņu” un “Rūķīti”, kā arī Ciblas, Blontu, Briģu un Istras PII.

Katrs konkursa dalībnieks izpildīja vienu brīvas izvēles dziesmu atbilstošu savam vecumam un balss spējām.

Mazo vokālistu sniegums patiešām bija jauks, ko atzīmēja arī žūrija. Tās sastāvā darbojās Sarmīte Gutāne – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, Agnese Medne – Kārsavas novada Malnavas pagasta kultūras darba organizatore un Vera Doreiko-Sinkeviča – Zilupes Mūzikas un Mākslas skolas direktore.

Šajā konkursā zaudētāju nebija, ikviens no dalībniekiem saņēma īpašu titulu:

Dāvids LAVRINOVIČS – “Šarmantākais dziedātājs”  (mūzikas skolotāja Inta Augustova),

Enija LIPSKA – “Klusākais dziedātājs” (mūz. skolotāja Inta Augustova),

Kristīne AUGUSTOVA – “Drosmīgākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja  Inta Augustova),

Arina MUTULE – “Mīlīgākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Karīna Demko – Senkāne),

Arīna ŠAFIGULLINA  – “Košākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotājs Gundars Rufuss Resnais),

Marta ZVANBERGA – “Noslēpumainākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Dana Paškeviča),

Laura DUNCĀNE – “Kautrīgākais mazais dziedātājs”(mūz. skolotāja Inta Augustova),

Loreta MEIKŠĀNE – “Nopietnākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Natālija Leitāne),

Veronika VASIĻEVSKA – “Emocionālākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Inta Augustova),

Darlīna SENKĀNE – “Stilīgākais mazais dziedātājs”  (mūz. skolotāja Karīna Demko-Senkāne),

Kristers KOZLOVSKIS – “Dziedošākais mazais dziedātājs”  (mūz. skolotāja Vija Pavlovska),

Ritvars DUBROVSKIS – “Saulainākais mazais dziedātājs”(mūz. skolotāja Ingrīda Lubāne),

Gabriela NAZAROVA – “Pavasarīgākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Vija Pavlovska),

Sofija DRULLE – “Smaidīgākais mazais dziedātājs” (mūz. skolotāja Vija Pavlovska).

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0