Ludzas novadā tiks pārbūvēti 16,5 km pašvaldības ceļa - Ludzas Zeme

Ludzas novadā tiks pārbūvēti 16,5 km pašvaldības ceļa

0
(0)

Pārbūve norisināsies ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” ietvaros, informē pašvaldība.

2017.gada 6. jūlijā pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto publisko finansējumu 1 184 876, 64 eiro apmērā.

Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants ceļus 16,623 km garumā. Projekta I kārtas ietvaros tiks pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši ceļu posmi: “

  • Kivļi – Dubinova — 6 km garumā Cirmas pagastā,
  • Pilda – Borovaja – 2, 3 km garumā Pildas pagastā,
  • Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 0,993 km garumā un Horošova – Vorslova –Vurpuļi – 0,780 km garumā Nirzas pagastā.
  • Čerņavski –Maļinovka –6, 55 km garumā Istras pagastā.

Šie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai Cirmas, Istras, Nirzas un Pildas pagastos. Atbilstoši LAP pasākuma nosacījumiem, 2015. gada oktobrī norisinājās uzņēmēju apspriedes, kurās pārbūvei tika izvirzīti tie ceļi, kuri ir prioritāri nepieciešami pagastu uzņēmējiem — graudaudzētājiem, lopkopjiem, pārstrādes uzņēmumiem, karjeru un mežistrādes uzņēmumiem, un citiem. 2015. gada 26. novembrī Ludzas novada domes sēdē tika apstiprināts prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu saraksts, kurā tika iekļauti 12 ceļa posmi un sarindoti prioritārā secībā.

Projektā paredzēta pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem. Būvdarbi trijos ceļu posmos tiks uzsākti jau šogad, bet ceļa posmā Pilda- Borovaja – nākamgad. Būvdarbus veic SIA „Ceļi un Tilti”.

Pildas pagasta ceļa posmā būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „BM projekts”, pārējos ceļa posmos projektēšanas darbus veica SIA „Global Project”, būvuzraudzību – SIA „Geo Consultants”.

Būvdarbu laikā jārēķinās ar transporta kustības ierobežojumiem, tādēļ projekta realizētāji aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem, sekot informācijai un uzstādītajām pagaidu ceļa zīmēm. Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ar sapratni uzņemt paredzētos būvdarbus.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā pie projektu vadītājas Ilonas Mekšas 410. kab. vai pa tālruni 65707131.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0