Ludzas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās Lielajā Talkā - Ludzas Zeme

Ludzas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās Lielajā Talkā

0
(0)

Lielās Talkas koordinators Ludzā 28. aprīlī ir pašvaldības vides inženieris Aivars Strazds.Viņš informē: – Vēlams talkošanas vietu Ludzas novada teritorijā reģistrēt līdz 26. aprīlim.

TALKOŠANAS VIETAS LUDZAS NOVADĀ:

Ludzas pilskalns un baznīcas kalns, atbildīgā persona – Solvita Binovska, Ludzas nov. BJC, tālr. 26526353.

Ludzas katoļu baznīcas teritorija, atbild. persona – Veronika Batņa, draudze, tālr. 26261285.

Pildas ciema teritorija, atbild. persona – Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.

Ņukšu ciema teritorija, atbild. persona – Pēteris Trukšāns, tālr. 29230461.

“Signāls L” garāžu teritorija, atbild. persona – Vladislavs Krištopāns, tālr. 29425082.

Autobusa pietura Latgales ielā 243-249, atbild. persona – Inese Žuka, tālr. 29554988.

Puškina iela Ludzā, atbild. persona – Jānis Breidaks, tālr. 20040834.

Ludzas TN teritorija, atbild. persona – Valentīna Razumovska, tālr. 29436881.

Vecslabadas ciema teritorija, atbild. persona – Aļona Kasecka, tālr. 26510738.

Rundēnu ciema teritorija, atbild. persona – Sergejs Vekšins, tālr. 26229183.

Isnaudas pag.: pie upītes un pie Zambaru kapiem, atbild. persona – Antoņina Sjakste, tālr. 29373032.

Tutānu ciema teritorija, atbild. persona – Ilga Mikijanska, tālr. 29451225.

Ludzas pilsētas kapi un katoļu baznīcas teritorija, atbild. persona – Fridijs Bokišs, Ludzas 2.vsk., tālr. 29489010.

Gaismas dārzs: kociņu stādīšana un apkārtnes sakopšana, atbild. persona – Edgars Mekšs, Aivars Strazds, tālr. 29255584.

Nirzas ciema teritorija, atbild. persona – Andris Valeinis, tālr. 29481616.

Briģu ciema teritorija, atbild. persona – Andris Valeinis, tālr. 29481616.

Dzirnavu iela Ludzā, atbild. persona – Aleksandrs Narnickis, tālr. 26171064.

Ķiršu un Pauguru ielu krustojums Ludzā, atbild. persona – Marija Tabūne, tālr. 20058981.

Piemiņas vietas uzkopšana Garbaru mežā, atbild. persona – Fridijs Bokišs, LSDP, tālr. 29489010.

Lielās Talkas koordinatora Ludzas novadā Aivara Strazda kontakti: tālr. 29255584, e-pasts: aivars.strazds@ludza.lv

Aizvadītās nedēļas laikā tika sakoptas šādas vietas:

Istras pagastā – peldēšanas vietas pie Dziļezera, Audzeļu ezera un Kovša ezera,  Joničku kapi, ceļa posms Vecslabada – Beļejova.
Rundēnu pagastā – Rundēnu skolas parks, Rundēnu ciemata publiskas vietas, ceļa posms Rundēni–Pakalni.

Briģu pagastā – Briģu katoļu kapsēta, pareizticīgo kapsētas Briģos un Reikos, Brāļu kapi, kā arī Briģu pagasta pārvaldes un PII teritorija. Sestdien, 28. aprīlī, Briģu pagasta bibliotēkas vadītāja Alla Dolgovska rīko Lielo Talku pie daudzdzīvokļu mājas “Ceļinieks” (tiks sakopta teritorija ap to). Iedzīvotāji Briģu pagastā talkos arī individuāli.

Isnaudas pagastā – uzkopta teritorija Istalsnā pie Zambaru kapiem, Kreičos pie daudzdzīvokļu mājām un peldēšanas vieta pie Isnaudas upes. Savākti gruži ceļa posmā Isnauda–Istalsna un Ludzas apvedceļš.

Pureņu pagastā – sakopti Bataru kapi, sakopta Auziņu ciema teritorija, Kivdolovas ciemā uzkopta teritorija un peldvieta.

Cirmas pagastā – Tutānu ciemā uzkopta teritorija un peldvieta. Piektdien, 27. aprīlī plkst. 9:00 Cirmas pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar A/S “Latvijas Valsts meži” speciālistiem uzkops Garbaru meža teritoriju un Poguļankas peldvietu.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0