Jaunsardzes centrs ievieš aizsardzības mācību - Ludzas Zeme

Jaunsardzes centrs ievieš aizsardzības mācību

Jaunsardzes centrs ievieš aizsardzības mācību
5
(2)

Sākot ar 2024./25. mācību gadu, Valsts aizsardzības mācība (VAM) tiks iekļauta valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligāts mācību priekšmets. Šobrīd VAM kā izvēles priekšmetu brīvprātīgi apgūst 78 audzēkņi no divām Ludzas novada vidusskolām, lielākais vairākums skolēnu vērtē nodarbības pozitīvi. Valsts aizsardzības mācības priekšmetā audzēkņi saņem vērtīgas zināšanas un iemaņas – rīcībā krīzes situācijās, personāla vadīšanā, valsts aizsardzības iemaņas u.c.

 

VAM mērķis

VAM mērķis ir veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā. Tā kā VAM ieviešana saistīta ar virzību uz visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, priekšmeta īstenošanai būtiskāko atbalstu sniedz Aizsardzības ministrija un tās padotības iestāde – Jaunsardzes centrs, kas līdz šim ir organizējis Jaunsardzes kustības darbu. Tieši Jaunsardzes centrs nodrošina pasniedzējus ar augstāko pedagoģisko izglītību VAM priekšmeta pasniegšanai skolās.

Jaunsardze, kurai ir interešu izglītības statuss, darbojas Latvijā kopš 1992. gada, arī Ludzas novadā jaunsargu ir daudz, šogad 209, šis skaitlis pastāvīgi aug. Jaunsargi aktīvi apmeklē nodarbības, pasākumus, nometnes.

 

Vidusskolas gatavas uzsākt VAM

Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne pastāstīja, ka VAM ir ieviesta divās novada skolās – Ludzas pilsētas vidusskolā un Ludzas 2. vidusskolā –, nodarbības vada jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs.

Ludzas skolas pieteikušās VAM brīvprātīgi, negaidot noteikto termiņu – 2024./2025. mācību gadu –, izvēles priekšmeta ietvaros. Pēc S. Gutānes vārdiem, skolēni ir ieinteresēti, viņiem sevišķi patīk praktiskās nodarbības, nometnes.

Pašvaldībai ar Jaunsardzes centru ir abpusēji konstruktīva sadarbība, noslēgts sadarbības līgums, apstiprina Izglītības pārvaldes vadītāja. Arī citas novada vidusskolas (Ciblas, Zilupes, Kārsavas) gatavas uzsākt VAM, kaut arī 10.-11. klasēs ir neliels skolēnu skaits.

Ludzas 2. vidusskolas 12a klases audzinātāja Olga Petrova uzskata, ka VAM veicina patriotismu un stiprina piederību valstij, attīsta atbildības sajūtu ne tikai par sevi un savām rīcībām, bet arī par saviem klasesbiedriem.

 

Apmierināti ar sadarbību

Pašlaik Jaunsardzes centrs strādā ar tām skolām, kuras piesakās VAM, stāsta Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes vadītājs majors Edmunds Zelenovs. 2023./2024. mācību gadā VAM notiek Ludzā divās skolās, tā bija skolu brīvprātīgā izvēle, uzsver viņš.

Nodarbības citās novada vidusskolās tiks uzsāktas ar 2024./2025. mācību gadu, kad VAM būs obligāts mācību priekšmets. Plānots, ka VAM tiks pasniegta Zilupes, Kārsavas un Ciblas vidusskolās.

Majors E. Zelenovs uzsver, ka Jaunsardzes centrs gatavs jaunam izaicinājumam, jo ir sagatavota vieta apmācībām, resursi un apmācīts personāls. Viņš ir apmierināts ar sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību un skolām, visi jautājumi tiek risināti ātri un pēc būtības.

– Mēs palīdzam pašvaldībai. Ja pašvaldībai nav kur organizēt kādu nodarbību, piemēram, šaušanā, tad mēs varam piedāvāt mūsu šautuvi tuvāk. Tas ir dialogs,– saka majors E. Zelenovs.

Ar katru skolu Jaunsardzes centra darbinieki veic sarunas, vienojas gan par nodarbību vadīšanas vietu, gan par klasi, gan par noliktavu. Viņi nāk uz skolu kā ciemiņi ar savām zināšanām. Jaunsargu instruktors zina, kā vadīt konkrētu nodarbību, ar mācību daļu tiek saskaņoti nodarbību laiki un vietas. Jaunsargu centrs cenšas, lai skolēniem būtu ērtāk, lai nodarbību telpas atrastos izglītības iestādē vai tuvāk tai, bet, ja pašvaldībai nav citu risinājumu, tad tiek piedāvātas telpas Ludzā, Stroda ielā 12.

– Mums ir instruktoru sastāvs, ja instruktors saslimst vai aiziet bērna kopšanas atvaļinājumā, vai aizbrauc komandējumā, to aizvietos cits,– skaidro majors E. Zelenovs. – Ludzas novadā mums ir trīs instruktori: Ivars Novožilovs Ludzā, Gunārs Lelis Kārsavā, Kristīne Bondarenko Zilupē. Ja mums pietrūkst instruktoru, pieaicinām tos no citiem novadiem.

Trešo gadu Ludzas novadā Jaunsardzes centrs strādā ar visām skolām, kas brīvprātīgi ir izvēlējušās VAM. Jaunsardzes centra pārstāvji uzskata, ka šis ir bijis labs sagatavošanās laiks obligātai VAM ieviešanai valstī. Tika sagatavoti instruktori VAM pasniegšanai, viņi pabeiguši kursus, bet tiem, kuri vēl nav ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību, tika dots laiks iestāties augstskolā un uzsākt studijas.

 

Jaunsardzes apmācības bāzē

Majors E. Zelenovs kopā ar jaunsargu instruktoru I. Novožilovu parāda Jaunsardzes apmācības bāzes telpas Ludzā. Pēc vērienīgas renovācijas saglabāts ēkas autentiskums un vēsturiskās koka ēkas skaistums.

Ludzas Jaunsardzes apmācības bāzes mācību klasē var notikt gan jaunsargu, gan VAM kursa nodarbības.

 

Administratīvajā ēkā ir klase, kur notiek teorētiskās nodarbības, noliktavu telpas, instruktora kabinets, telpas ekipējuma sakopšanai. Protams, ir arī dušas telpas un labierīcības.

Administratīvās ēkas pagalmā atrodas ierindas laukums, kur trenējas soļošanā un notiek svinīgi pasākumi. Ir arī slēgtā šautuve praktiskajai šaušanai ar pneimatiskajiem un mazkalibra ieročiem, kas atrodas ēkas pagalmā. Garajā telpā ir galdi ar krēsliem, kur var sagatavoties šaušanai, labajā pusē – lieli stendi ar plakātiem.

Aiz šautuves atrodas liels apmācības laukums, kur instruktoru vadībā jaunieši apgūst darbības lauku apstākļos, pārvietošanos, stāvokļa un dažādu pozīciju ieņemšanu šaušanai, maskēšanos, slēpšanos, šeit var apgūt lauku kaujas iemaņas. Laukuma malā atrodas augsta būve – “klinšu siena”, pagaidām vēl nepabeigta. Nākamgad, kad tā tiks uzbūvēta, tur būs iespēja apgūt iemaņas kāpšanai klintīs. Protams, tam būs vajadzīgi apmācīti instruktori, kuri mācīs jauniešus, ievērojot visus drošības noteikumus.

Jaunsargu apmācību bāzē var notikt kā jaunsargu apmācība, tā arī VAM nodarbības. Teritorija arī vēlā rudenī ir skaista un sakopta.

 

VAM apgūst 78 skolēni

Valsts aizsardzības mācība ir divu gadu apmācības kurss, pagaidām jauniešiem tas pieejams kā izvēles priekšmets. Pašreiz Ludzas novadā 1. kursā ir 46 audzēkņi, 2. kursā – 32 audzēkņi, kopā 78.

Nākamgad ar obligāto VAM apguvi vidusskolās nāks klāt papildus ap 150 audzēkņi, ar nosacījumu, ka skolēnu skaits vidusskolā paliks tāds pats kā šodien. Savukārt 2025./26. mācību gadā audzēkņu skaits dubultosies, jo VAM kursa apmācības notiek divus gadus. Kopā paredzēts, ka būs ap 300 vidusskolnieki, saka majors E. Zelenovs.

 

Noslēgumā nometne

Pēc VAM divu gadu kursa pabeigšanas, iegūtās teorētiskās zināšanas ir iespējams nostiprināt nometnē. Jaunsardzes centrs piedāvā nometni Alūksnes pusē, kas noslēdzas ar zināšanu teorētisko un praktisko pārbaudi, kā arī iegūto praktisko iemaņu nostiprināšanu – gan šautuvē, gan mežā, kā arī pirmās medicīnas palīdzības sniegšanas apmācībā.

Šautuvē notiek šaušanas nodarbība instruktora Ivara Novožilova vadībā.

 

Tāpēc jau tagad pasniedzēji atgādina 2. kursa audzēkņiem, ka augustā viņiem būs iespējas piedalīties nometnē, kas ilgs 23 dienas, lai viņi kopā ar ģimenēm paspētu saplānot laiku, sagatavoties, arī psiholoģiski.

Šogad līdzīga nometne tika jau aizvadīta, neviens no tās neizstājās pārguruma vai psiholoģisku iemeslu dēļ, uzsver majors E. Zelenovs. Ja izstājās, tad tikai veselības dēļ, piemēram, alerģija, par kuru agrāk nebija zināms. Savs veselības stāvoklis ir jāizvērtē pirms nometnes. Uz vietas ir mediķis, bet jebkurā gadījumā, vai turpināt piedalīties nometnē, lems vecāki kopā ar bērnu.

 

Ieguvumi un vērtības

– Mēs dodam praktiskas iemaņas, kas ir noderīgas dzīvē – medicīnā, sakaru nodrošināšanā, personāla vadīšanā,– saka majors E. Zelenovs. – Sekmīgi pabeidzot VAM kursu nometnē, audzēkņi saņem bezmaksas medicīnas apliecību, kas derīga B kategorijas šoferu apmācībai.

Instruktors I. Novožilovs saka, ka nodarbībās un pasākumos katram audzēknim veidojas saikne ar pašvaldību, ar valsti. Viņam piekrīt arī majors E. Zelenovs:

– Vadot nodarbības, mācot praktiskās iemaņas, instruktors veido konkrētā audzēkņa apziņu būt valstij piederīgam pilsonim. Audzēkņi kļūst kā viens vesels, viņiem ir izpratne, ka pilsonis ir pašvaldības, novada, pagasta neatņemama sastāvdaļa. Krīzes situācijā, kad, piemēram, ir plūdi, kad elektrības līnijas ir pārrautas, kad ienāk kāds pretinieks, viņam ir apziņa, ka viņš ir tas, kurš pieder konkrētai pilsētai, novadam, pagastam, kuram jau ir zināšanas, prasmes un iemaņas. Kurš nostājas un saka: es varu palīdzēt, es zinu, kā rīkoties. Viņš zina, kā reaģēt, kā uzvesties, ko darīt konkrētā situācijā.

Šāda apziņa neparādās pati no sevis, ir ģimenes, kur tiek kopš bērnības bērni audzināti patriotisma garā. Kad ģimenē svin visus valsts un pašvaldības svētkus, piemiņas dienas, tad veidojas personība, kurš ir viens no Latvijas sabiedrības stūrakmeņiem. Savukārt instruktors šo audzināšanu veic skolā, viņš liek aizdomāties, ka cilvēkam ir arī jādod kaut ko no sevis valstij, ne tikai jāņem no valsts, saka majors E. Zelenovs.

 

Labāka jauniešu fiziskā sagatavotība

Ludzas pilsētas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Vija Zavadska pastāstīja, ka skolā saprot, ka dalība VAM ir vērtīga skolēniem, tāpēc arī iesaistījās šajā projektā.

– Mūs uzrunāja jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs, skolā viesojās Jaunsardzes Centra pārstāvis, izskaidroja VAM pilotprojekta būtību, skolas un skolēnu ieguvumu.

Pēc V. Zavadskas vārdiem, tiem skolēniem, kuri ir izvēlējušies šo speciālo kursu, tas patīk, arī jauniešu fiziskā sagatavotība kļuvusi labāka. V. Zavadska uzskata, ka kursā gūtās zināšanas un prasmes noderēs nākotnē tiem, kuri savas tālākās studijas izvēlēsies valsts iekšlietu un aizsardzības jomā – policijā, robežsardzē, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Ludzas pilsētas vidusskola ir apmierināta ar sadarbību ar Jaunsardzes centru, jo piesaistīts ļoti zinošs, profesionāls, atbildīgs jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs.

Ludzas 2. vidusskolā VAM apgūst jaunieši, kuri mācās 10. – 11. klasēs. Direktores vietniece mācību darbā Liāna Nagle pastāstīja:

– Kad nāca piedāvājums VAM apguvei, uzreiz piekritām, jo uzskatām to par milzīgu ieguvumu – kritiski svarīgas prasmes un zināšanas, kas būtu jāapgūst katram vidusskolēnam. Ne tikai militāras, tehniskas lietas, kas bez šaubām ir svarīgas, bet arī zināšanas, izpratne, kā darbojas valsts aizsardzības joma, vēstures jautājumu padziļināta izzināšana, rīcība kritiskā situācijā, svarīgas lietas mūsdienu globālo notikumu attīstības kontekstā.

L. Nagle uzskata, ka VAM kursa ieguvumu ir daudz: tā ir motivācija pilsoniskajai aktivitātei – nebūt par malā stāvētājiem jebkurā situācijā un izjust piederību valstij. Arī nav mazsvarīgi, ka jaunieši apgūst elementāras iemaņas – orientēšanās, ieroču lietošanas iemaņas, kā arī uzlabo fizisko formu.

Jauniešus apmāca orientēties mežā.

 

VAM nodarbības apmeklēja ar prieku

Ludzas 2. vidusskolā izdevās parunāt ar visiem 12. klašu skolēniem vienlaikus. 12a un 12b klases skolēni VAM apguva divu gadu garumā, jaunieši vienbalsīgi atbildēja, ka nodarbības viņiem patika. Viņi apliecināja, ka VAM apgūtās prasmes un zināšanas viņiem dzīvē noderēs, piemēram, topogrāfijas zināšanas, orientēšanās. Jaunieši sacīja, ka tagad viņi neapmaldīsies pat svešā pilsētā: ar karti viņi var orientēties arī bez interneta un bez kompasa palīdzības – pēc saules.

Ludzas 2. vidusskolas 12a un 12b klašu skolēni divu gadu garumā apguva VAM kursu.

 

Georgijs Tarasovs domā, ka militārā apmācība skolā ir nepieciešama. – Mani interesē militārās lietas, jo mēs esam savas ģimenes un draugu nākotnes aizstāvji,– saka viņš.

Savu dzīvi ar militāro jomu vēlas saistīt trīs 12a klases skolēni – Maksims Sokolovs, Artjoms Gudkovs un Žans Artamonovs.

Artjoms Gudkovs vēlas kļūt par militārpersonu.

 

Žana Artamonova sapnis ir kļūt par robežsargu kā viņa tēvs, helikoptera pilots, kurš daudz stāstījis par savu darbu un bieži ņēma dēlu sev līdzi. Viņš aizstāvēja mūsu valsts robežu no gaisa, Žans jau kopš bērnības ir “iemīlējies” šajā profesijā, sapņojot kļūt par helikoptera pilotu, un dienēt uz robežas tepat Latgalē. Tā nav nekāda romantika, uzskata Žans, tā ir dzīves daļa. Pēc skolas absolvēšanas viņš nolēmis iestāties Robežsardzes koledžā.

Ludzas 2. vidusskolas 12a klases skolnieks Žans Artamonovs savu dzīvi grib saistīt ar militāro nozari. Viņa tēvs ir robežsargs, helikoptera pilots.

 

Žans Artamonovs izsaka lielu pateicību instruktoram Ivaram Novožilovam, kurš vadīja skolā VAM nodarbības un mācīja pamatus, kurus ir jāzina militārpersonai – radiosakaru, šaušanas un orientēšanās pamatus, soļošanu utt. Žans uzskata, ka, pateicoties tam, ka skolēniem tika mācīts darbs komandā, viņiem ir uzlabojusies komunikācija ar cilvēkiem. Žans ļoti apmierināts, ka viņam bija iespēja apgūt valsts aizsardzības mācību, nodarbības viņš vienmēr apmeklēja ar prieku.

Jauniešus māca izdzīvot dabā – iekurt ugunskuru, uzstādīt telti –, darbojoties komandā.

 

Artjoms Gudkovs arī vēlas savu dzīvi saistīt ar militāro jomu, viņš tam gatavojas sportojot. Artjoms plāno iestāties Robežsardzes koledžā, pēc tam – strādāt Aviācijas pārvaldē. Viņam patīk tehnika.

 

Vairākums skolēnu atbalsta VAM

Redakcijas aptaujā piedalījās 62 vidusskolēni – 35 no Ludzas pilsētas vidusskolas un 27 no Ludzas 2. vidusskolas. Vairākumam respondentu (65%) ir pozitīva attieksme pret Valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolā, 6 skolēni (10%) nebūtu apmierināti ar šo lēmumu, savukārt pārējie atzina, ka viņiem ir neitrāla nostāja šajā jautājumā. Jāpiebilst, ka aptaujā piedalījās arī tie skolēni, kuri neizvēlējās VAM kursu – Ludzas pilsētas vidusskolā tie ir 74%.

Pozitīvas atsauksmes par VAM nodarbību norisi saņemtas no vairākuma aptaujāto vidusskolēnu. Sevišķi patīk praktiskās nodarbības.

Skolēniem valsts aizsardzības nodarbības šķiet saistošas tāpēc, ka tas ir sava veida izaicinājums pārvarēt grūtības un iemācīties ko jaunu.

Liels skaits skolēnu atzina, ka VAM nodarbībās var iegūt vērtīgu pieredzi, bet iegūtās prasmes noderēs dzīvē vai krīzes situācijās. Daļa jauniešu atzina, ka vēlas aizstāvēt savu valsti un cer, ka nākotnē viņiem būs vieglāk kļūt par karavīriem.

Saistīt sevi ar militāro jomu apsver 22% Ludzas 2. vidusskolas un 9% Ludzas pilsētas vidusskolas aptaujāto vidusskolēnu.

Kopumā VAM apguvi vidusskolā atbalsta vairākums aptaujāto izglītojamo, proti, 60 – 63% katrā Ludzas pilsētas vidējās izglītības iestādē.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Jaunsardzes centrs ievieš aizsardzības mācību” saturu atbild Ludzas Zeme

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 2