Video: Pareizticīgo bīskapa vada dievkalpojumu Ludzā - Ludzas Zeme

Video: Pareizticīgo bīskapa vada dievkalpojumu Ludzā

5
(1)

28. augustā Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Ludzas Dievmātes Aizmigšanas baznīcā. Pēc liturģijas notika Krusta gājiens ap baznīcu. Dievkalpojumā piedalījās vietējās pašvaldības pārstāvji.

Dievišķajā liturģijā vairākas ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet ticības simbols un lūgšana „Mūsu Tēvs” izskanēja baznīcslāvu un latviešu valodā.

Pēc svētku Evaņģēlija nolasīšanas trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā. Pēc tam izskanēja ektēnija par mirušajiem, kuras laikā Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs lūdzās par mūža miegā aizmigušajiem 1917.-1918. gada Svētītā Koncila, kas notika Dievmātes Aizmigšanas svētku dienās, dalībniekiem, kura laikā tika pieņemts visas Baznīcas lēmums par Patriarha varas atjaunošanu.

Pēc kinonika nodziedāšanas tika nolasīts Svētīgākā Patriarha Kirila vēstījums par godu 1917.-1918. gadā notikušā KPB Svētītā Koncila simtgadei.

Liturģijas noslēgumā tika kalpots pateicības aizlūgums un notika Krusta gājiens ap baznīcu, kura laikā Augstisvētītais Bīskaps apslacīja ticīgos ar svētīto ūdeni, kas tika iesvētīts šajā dienā pirms Dievišķās liturģijas sākuma. Trīskāršajā ektēnijā tika iekļauti īpaši lūgumi, pieminot Svētītā Koncila simtgadi. Pēc tam Augstisvētītais Valdnieks nolasīja lūgšanu Pestītājam un lūgšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai, pēc tam tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Savā sprediķī Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Virsgans izskaidroja ticīgajiem Dievmātes Aizmigšanas svētku vēsturi, kā arī apsveica dievnama altārsvētkos.

Ludzas baznīcas pārzinis priesteris Sergijs Kiričenko baznīcas padomes un draudzes vārdā pateicās Viņa Eminencei par šodien nokalpoto svētku dievkalpojumu un pasniedza viņam svētīto prosforu un ziedus.

Pēc tam Bīskapu Aleksandru sveica Ludzas novada domes pārstāvji, izsakot Augstisvētītajam Valdniekam pateicību par rūpēm par Ludzas dievnamu un Virsgana vizīti.

Aizejot no baznīcas, Bīskaps Aleksandrs svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību. Ar baznīcas padomes gādību baznīcas sētā bija sagatavota kopīga svētku maltīte visiem dievlūdzējiem

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1