VID e-busiņš Ludzas un Zilupes novados - Ludzas Zeme

VID e-busiņš Ludzas un Zilupes novados

0
(0)

25un 26. maijā VID “e-busiņā” Ludzas un Zilupes novados palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski 

Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, vēl maijā tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) “e-busiņš”. Aicinām šī gada 25. un 26. maijā Ludzas un Zilupes novadu iedzīvotājus apmeklēt VID “e-busiņu”, kurā VID speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski un apgūt arī citus VID e-pakalpojumus.

 VID “e-busiņš” Latgales novados un pagastos ieradīsies pēc šāda grafika:

Zilupes novads:

  •  25.05.2016. Zilupes pilsētas bibliotēkā no plkst. 9:00-11:00;
  • Zaļesjes pagasta bibliotēkā no plkst. 11:30-12:30;
  • Pasienes pagasta bibliotēkā no plkst. 13:00-14:00;
  • Lauderu pagasta bibliotēkā no plkst. 14:30-15:30.

Ludzas novads:

  • 26.05.2016. Istras pagasta bibliotēkā no plkst. 10:00-11:30;
  • Rundēnu pagasta bibliotēkā no plkst. 12:00-13:00;
  • Pildas pagasta bibliotēkā no plkst. 13:30-14:30;
  • Ņukšu pagasta bibliotēkā no plkst. 15:00-16:00.

 VID “e-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti līdz šī gada 1.jūnijam, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “e-busiņā” netiks pieņemti! 

Lai “e-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī “e-busiņā”, jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.

Cita VID rīcībā esošā informācija – nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.

Ja persona nav internetbankas lietotājs, “e-busiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.

Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

•        veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);

•        guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);

•        guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);

•        guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

•        guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0