Pasākumi novados - Ludzas Zeme

Pasākumi novados

0
(0)

Šodien, 3. maijā

Plkst. 16.00 Ludzas mūzikas pamatskolā interesenti aicināti uz klaviermūzikas koncertu. Uzstājas J. Vītola Mūzikas akadēmijas doc. Toma Ostrovska studentes Anastasija Raspopova un Ance Skopane.

4. maijā

Plkst. 13.00 Ludzas Novadpētniecības muzeja teritorijā norisināsies Baltā galdauta svētki kopā ar folkloras kopām.
Plkst. 13.00 Kārsavas novada Rogu pilskalnā iepazīšanās ar seno latgaļu karavīru dzīvi kopā ar Kroma kolna bruolisti. Plkst. 12.30 no Kārsavas būs autobuss uz Rogu kalnu. Plkst. 14.00 būs gājiens uz Krosta estrādi, kur plkst. 15.00 norisināsies Balto galdautu svētki. Visi tiek aicināti iesaistīties kopīgā galda klāšanā ar līdzi paņemtu cienastu.
Plkst. 13.00 Zilupē norisināsies Baltā galdauta svētki pilsētas centrā visi interesenti tiek aicināti veidot savu pilsētu skaistāku iestādot puķes, plkst. 14.00 Zilupes hokeja laukumā Mana dāvana Latvijai visi tiek aicināti uzzīmēt savu dāvanu Latvijai ar krītiņiem uz asfalta un pie Zilupes TN rakstīt laimes vēlējumus Latvijai, pēc tam pilsētas parkā izveidot kopīgu svētku foto. Plkst. 15.00 Zilupes brīvdabas estrādē notiks svētku koncerts, lietus gadījumā Tautas namā.
Plkst. 15.00 Ludzas TN būs skatāma dokumentālā filma Mērijas ceļojums. Ieeja brīva. Pēc tam plkst. 22.00 notiks svētku disene Mūsu mājas Latvija kopā ar DJ Sword/Sonar/Musique. Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Kārsavas KN norisināsies Kārsavas novada Zelta kāzu pāru jeb dižpāru godināšana. Turpinājumā večerinka ar tautas muzikantiem.
Plkst. 19.00 Pušmucovas TN notiks LR neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Ciblas novada pašdarbnieku svētku koncerts Šūpulī ierakstīts mūžs. Pēc koncerta balle kopā ar Ingu un Normundu, ieeja 2,50 eiro.

5. maijā

Plkst. 13.00 Mērdzenes KN notiks izstādes atklāšana un tikšanās ar dzimtas pārstāvjiem, senu fotogrāfiju aplūkošana, stāstu stāstīšana un citādi kavēšanās atmiņās par dažādiem laikiem Piragu dzimtas dzīvēs.
Plkst. 22.00 Pildas TN notiks Pavasara balle, ir iespēja rezervēt galdiņus.

8. maijā

Plkst. 9.00 Pildas TN rīko piemiņas brīdi pie obeliska ciemata centrā un gājienu uz Brāļu kapiem, lai noliktu ziedus, godinot Otrā pasaules kara upuru piemiņu un atzīmējot Nacisma sagrāves dienu.
Plkst. 10.00 Zilupes pilsētas centrā pie pieminekļa notiks Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākums.
Plkst. 11.00 Ciblas karavīru kapos notiks Otrā pasaules kara upuru piemiņas brīdis.
Plkst. 11.20 pulcēšanās pie Briģu memoriāla un 11.30 vienošanās kopīgā piemiņas brīdī Otrā pasaules kara upuru piemiņai, pēc tam plkst. 12.00 Briģu Brāļu kapos notiks aizlūgums.
Plkst. 12.00 Ludzas pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar grāmatas Cilvēku, zvēru un Dievu zemē tulku Rišardu Labanovski un vēsturnieku Valdi Klišānu.
Plkst. 14.00 Pasienes TN rīko pulcēšanos pie kara upuru pieminekļa un ziedu nolikšanu Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai.
Plkst. 17.00 Ludzas pilsētas centrā pie Sērojošās mātes pieminekļa Ludzas novada vadība noliek ziedus Otrā pasaules kara upuru piemiņai.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0