Ludzas novada lauku bibliotēkām iegādāts jauns aprīkojums - Ludzas Zeme

Ludzas novada lauku bibliotēkām iegādāts jauns aprīkojums

0
(0)

Ludzas novadā ir 10 pagastu publiskās bibliotēkas, kas nodrošina pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietu tiešā tuvumā, informē. Ar mērķi uzlabot Ludzas novada lauku bibliotēku tehnisko nodrošinājumu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem ir iegādātas 10 multifunkcionālās drukas iekārtas, 1 portatīvais dators  un 30 datorkomplekti ar programmnodrošinājumu, informē projekta vadītāja Ilona Rimša.

Pašreiz bibliotēkas ir viens no svarīgākajiem sabiedrisko aktivitāšu centriem laukos, kas vienlaicīgi nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi IK tehnoloģijām un informācijas resursiem.

Aprīkojuma iegāde veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 33 043,77, t.sk. publiskais finansējums EUR 29 739,39.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0