Ludzas domes deputātu ienākumi - Ludzas Zeme

Ludzas domes deputātu ienākumi

0
(0)

Kā labi zināms, amatpersonu ienākumi ir atklāti pieejami katram interesentam. Un interesentu netrūkst. Tikai daļai no viņiem internets vai nu nav pieejams, vai arī attiecības ar to ir uz jūs. Tāpēc, atsaucoties uz lasītāju vēstulēm, jau tradicionāli publicējam ziņas par novadu amatpersonu mantisko stāvokli, kāds tas publicēts viņu 2015. gada ienākumu deklarācijās. 

 Ludzas novada pašvaldības vadītāja Alīna Gendele

Ir lietošanā zeme ar ēkām un palīgēkām. Šogad sakarā ar klāt nākušo darbu Latgales plānošanas reģionā A.Gendeles alga palielinājusies par 7000 eiro, sasniedzot  29 382 eiro. Ir skaidras  un  bezskaidras  naudas  uzkrājums 2500 eiro apjomā. 

Ludzas novada pašvaldības vadītājas vietnieks Edgars Mekšs

Pieder 2 zemes gabali ar ēkām. Ir īpašumā auto un traktors. Otrs auto – valdījumā. Kopīgie ienākumi – 21 867 eiro, par 3000 eiro vairāk kā 2014. gadā. 

Deputāts Juris Atstupens

Pieder četri zemes gabali, zeme un ēkas Ludzā, dzīvoklis Ludzā. Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi 42 955 eiro. Tie gada laikā pieauguši par 4000 eiro. Kopējie ienākumi 34 343 eiro, par 6000 vairāk kā pagājušajā gadā. Parādsaistības 6424 eiro lielas. Tās samazinājušās par 2576 eiro.

Latvijas republikas Saeimas deputāts Aleksandrs Jakimovs

Pieder 3 zemes gabali, 2 zemes gabali ar ēkām, zemes gabals ar ēkām koplietošanā. Auto – valdījumā. Kopējie ienākumi 11 049 eiro. Ir  parādsaistības 9248 eiro apjomā. 

Deputāte Regīna Vorobjova

Pieder 2 auto, ir zeme kopīpašumā. Alga – 22 830 eiro, par aptuveni 3000 mazāk nekā 2014. gadā. 

Deputāts Jānis Ivulāns

Pieder divi zemes gabali, viens ar ēkām, divi auto un motocikls. Uzkrājumi bezskaidras naudas veidā – 11 000 eiro. Ienākumi pagājušajā gadā bijuši 9691 eiro lieli, par 1500 eiro mazāki kā 2014.gadā.

Deputāts Voldemārs Dibaņins

Pieder zemes gabals, dzīvoklis. Ir būve kopīpašumā, 2 auto. Kopīgie ienākumi 8312 eiro, par 1200 eiro mazāk kā 2014. gadā.

Deputāte Jevgenija Kušča

Pieder viens zemes gabals ar ēkām īpašumā, otrs – kopīpašumā. Ienākumi bijuši 20 617 eiro apjomā. 

Deputāts Igors Lapšovs

Pieder divi auto un garāža. Bezskaidras naudas uzkrājumi 13 773 eiro apjomā. Pērn kopējie ienākumi sasnieguši 67 870 eiro, par 12 000 eiro vairāk kā 2014. gadā.

Deputāte Eleonora Obrumāne

Saņemtā alga darba vietās saglabājusies līdzšinējā līmenī – 23 116 eiro.

Deputāte Lolita Greitāne

Pieder zeme un ēkas, dzīvoklis Ludzā, auto. Ienākumi – 21 282 eiro, praktiski 2014. gada līmenī. Ir parādsaistības par 21 305 eiro. Tās samazinājušās par nepilniem 4000 eiro.

Deputāte Olita Baklāne

Pieder 2 zemes gabali, dzīvoklis,  2 auto. Ienākumi praktiski nav mainījušies – 11 693 eiro.

Deputāte Olga Petrova

Ir īpašumā auto. Alga 11 975 eiro, saglabājoties iepriekšējā apmērā. 

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs

Pieder dzīvoklis un auto. Skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājums kopā –  17 813 eiro. Alga 2015. gadā – 17 841 eiro.

SIA Ludzas apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Andris Līpacis

Īpašumā pieder 9 zemes gabali, vēl 6 – kopīpašumā. Pieder akcijas 140 846 eiro vērtībā. Alga – 17 817 eiro, par 1000 vairāk kā 2014. gadā. 

Ir veicis aizdevumu 26 686 eiro vērtībā.

Deputāte Svetlana Rjutkinena

Pieder 3 dzīvokļi un zeme Ludzā, 2 auto. Kopējie ienākumi 30 679 eiro, par 3000 vairāk kā 2014. gadā.

Ludzas novada priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns

Ir īpašumā zeme ar būvi. Pieder 2 auto. Kopējie ienākumi 21 529 eiro, par 4000 mazāk kā 2014. gadā. 

Deputāts Andrejs Andrejevs

Ienākumi ap 18000 eiro. Uzkrājumā ap 10 000 eiro, bet kādam aizdevis vairāk kā 60 000 eiro. Tāpat viņam ir īpašumi un kapitāldaļas divās firmās. 

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0