Kārsavieši aktīvi piedalās radošo ideju konkursā - Ludzas Zeme

Kārsavieši aktīvi piedalās radošo ideju konkursā

5
(1)

Kārsavas novads Latvijas valsts simtgades un pilsētas 90 gadu jubilejas gadu iesāka ar izsludinātiem 3 dažādiem ideju konkursiem, kuros kopā saņemti vairāk kā 100 dažādi ideju pieteikumu. Jāpiebilst, ka žūrija izvērtējot darbus, neredzot kas ir konkrētā darba autors, informē jaunatnes lietu speciāliste Solvita Dzērkale.

Ideju konkursa par “T-kreklu dizaina izstrādi” mērķis bija veicināt Kārsavas novada un tā simbolikas atpazīstamību, atbalstot un izstrādājot Kārsavas novada iedzīvotāju iniciatīvas vienota vizuālā tēla veidošanā. Pozitīvi vērtēts tika lielais jaunāko Kārsavas novada iedzīvotāju sniegums, piesakot savas idejas šajā kategorijā. Īpaši paldies gribam teikt Salnavas PII un Kārsavas PII “Skudriņu” grupas Mežvidu pamatskolas darbu autoriem. Konkursā godalgotās vietas tika sadalītas sekojoši:

    1. vieta – Karīna Poikāne
    2. vieta – Jolanta Probuka
    3. vieta – Antra Lipska

Ideju konkursa par “Kārsavas novada pateicības rakstu” labākie darbu dizaini tiks izmantoti Kārsavas novada pateicības rakstos.

    1. vieta – Antra Lipska
    2. vieta – Kamila Morozova
    3. vieta – Katrīna Ločmele

Veicināšanas balva – Karolīna Dzierkale

Ideju konkursa par “Kārsavas novads pošas Latvijas valsts simtgadei un Kārsavas pilsētas 90 gadu jubilejai” lielākā daļa no iesniegtajiem darbiem tiks realizēti laika gaitā izvērtējot pieejamos projektus un iespējas.

    1.vieta Lilijai Krivtežai par Kārsavas pilsētas simboliskas zīmes izveidi, kura atrastos iebraucot pilsētā.
    Sabīne Žukovska ieguva 2.vietu, iesniegtajā idejā tika piedāvāti ziedošu vīteņaugu vārtu izvietošana parkā pie autoostas.
    3.vietas ieguvēja Jolanta Probuka piedāvāja izvietot pēdu veiklības spēļu izveidošanu.

Veicināšanas balvas Katrīnai Ločmelei par ideju – akmeņiem izbūvētu ugunskura vietu izveidi atpūtas vietās.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1