Kārsavas novada pašvaldība apstiprināja 2018. gada budžetu - Ludzas Zeme

Kārsavas novada pašvaldība apstiprināja 2018. gada budžetu

0
(0)

25. janvāra domes sēdē apstiprināts Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada budžets, kura prioritātes ir izglītība, sociālā joma, attīstība un teritorijas uzturēšana, informē pašvaldība.

Kārsavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumi plānoti 6 313,8 tūkstoši eiro.

Galvenās prioritātes šajā gadā ir izstrādāt Kārsavas novada attīstības programmu 2019.-2015. gadam, valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošana, Latvijas simtgades jubilejas pasākumu nodrošināšana novadā, pašvaldības iestāžu un infrastruktūras uzturēšana un attīstība, ar likumu un ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiktās sociālās palīdzības nodrošināšana, kā arī novada kolektīvu līdzdalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Pašvaldības finansējums tiks ieguldīts izglītības jomā – Mežvidu pamatskolas apkures sistēmas ierīkošana, Mūzikas un mākslas skolas jumta pārbūve, arī turpmāk visu novada izglītības iestāžu audzēkņiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdinšana un mācību līdzekļi.

Tiks veikti remonti SIA “Kārsavas slimnīca” mobilās brigādes, pensionāru apvienības “Gvelzis” un Kārsavas kultūras nama telpās.

Pašvaldība rūpēsies par kapsētu teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, tiks labiekārtots dīķis Malnavā un turpināsies graustu novākšana novadā.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0