Grants ceļš Brigi-Brigu stacija nodots ekspluatācijā - Ludzas Zeme

Grants ceļš Brigi-Brigu stacija nodots ekspluatācijā

Grants ceļš Brigi-Brigu stacija nodots ekspluatācijā
0
(0)

2017. un 2018. gadā Ludzas novada pašvaldība īpašu uzmanību pievērsa ceļu un ielu sakārtošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodrošinātu iedzīvotājiem ērtākas un drošākas pārvietošanās iespējas. Ludzas novada Brigu pagasta uzņēmēji, lauksaimnieki, zemnieki, arī iedzīvotāji ir priecīgi, ka viņu pagastā ir sakārtots viens ceļa posms, informē projektu vadītāja Ilona Mekša.

2018. gada 21. septembrī ekspluatācijā ir nodots grants ceļa posms Brigu pagastā “Brigi – Brigu stacija”, pārbūvētā ceļa posma garums ir 0,91km. Iedzīvotāji atzīst, ka pārmaiņas ir acīm redzamas, ierīkots apgaismojums, izbūvēts jauns ceļa segums un sakārtoti grāvji, šis ceļš ir svarīgs visiem Brigu pagasta iedzīvotājiem, jo tas ved uz staciju.

Ludzas novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve. Būvniecības darbi vēl notiek objektā Ludza – Kreiči. Objektu pārbūve notiek projekta II kārtas ietvaros, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.

Ludzas novada pašvaldība veiksmīgi jau īstenoja projektu “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta”. Projekta I kārtas īstenošanas gaitā tika veikti pārbūves darbi četros ceļa posmos, nedaudz vairāk kā 16,5km garumā. Pārbūvējot ceļus tika izbūvēts jauns ceļa segums, izveidojot grāvju sistēmu ūdens novadīšanai no ceļa klātnes, nomainītas esošās bojātās caurtekas un izbūvētas jaunas, kā arī uz nekustamajiem īpašumiem tika izbūvētas nobrauktuves.

LAD par Brigu celu

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0