Atbalstīsim uzņēmējus - Ludzas Zeme

Atbalstīsim uzņēmējus

Atbalstīsim uzņēmējus
3
(4)

Jau otro gadu pēc kārtas Ludzas novads ir atzīts kā ģimenei draudzīgākais novads. Tas ir ļoti liels sasniegums. Vajag panākt, lai Ludzas novads būtu draudzīgākais novads arī uzņēmējiem. Pēdējos gados ir daudz darīts šajā jomā, bet lielā mērā tās ir tikai iestrādnes pozitīva rezultāta sasniegšanai.

 

Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki aizbrauc, ir darbavietu trūkums ar augstu atalgojumu dzīvesvietas tuvumā. Uzņēmējdarbības veicināšana ar mērķi radīt jaunas darbavietas ir viens no uzdevumiem, kas pašvaldībai būtu jārisina steidzami. Ludzas novads ir pievilcīga vieta dzīvošanai, šeit ir labi attīstīts sports, kultūra, pieejami bērnudārzi, skolas, baseins un medicīnas pakalpojumi.

Darbavietas veido uzņēmēji, un uzņēmējdarbība veiksmīgi attīstās tur, kur ir vislabākie apstākļi. Pašvaldībai nav tiesību nodarboties ar uzņēmējdarbību, bet pašvaldība var nodrošināt sakārtotu infrastruktūru – piebraucamos ceļus, elektrības, ūdens un kanalizācijas pieslēgumus. Bijusī “Linex” teritorija Ludzā, Krāslavas ielā 1 ir labs piemērs, kā pašvaldība degradēto teritoriju pārvērš par uzņēmējiem pievilcīgu objektu, bet tas ir tikai pirmais solis. Pašvaldības uzdevums ir atrast uzņēmējus un piesaistīt investorus, kas realizēs savas idejas tieši šeit. To dara arī citi novadi, lai attīstītu investīciju objektus, tāpēc šajā jautājumā Ludzas novadam jābūt daudz aktīvākam un jāizmanto visas iespējas. Jāorganizē dažādi pasākumi novada atpazīstamības celšanai, kā uzņēmējiem draudzīgākais novads.

Ļoti svarīga Ludzas novada attīstības nozare ir tūrisms. Šajā nozarē tiek darīts ļoti daudz. Milzu darbu tūrisma attīstībā ir ieguldījis Tūrisma informācijas centrs un tā vadītāja Līga Kondrāte. Pilnīgi atbalstam viņas viedokli, ka ir jāveido TIC darbinieku struktūra pa visu jaunveidojamo novadu.

Vietējo jauno un nelielo uzņēmumu atbalstam ir svarīga pašvaldības grantu programma “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”. Šajā grantā atvēlētais finansējums jāpalielina vairākkārt un pieteikšanās ideju konkursiem jāizsludina pa atsevišķām novada teritorijām. Lai uzņēmējdarbība attīstītos vienlīdzīgi visā novadā un iespēja pieteikties atbalstam būtu ne tikai Ludzas novada pilsētu uzņēmējiem, bet arī attālākajos pagastos strādājošajiem uzņēmējiem.

Svarīga ir sociālās uzņēmējdarbības attīstība novadā un pašvaldības atbalsts sociālajiem uzņēmumiem. Sociālās uzņēmējdarbības likums pašvaldībai paredz plašās atbalsta iespējas. Sociālie uzņēmumi var risināt mūsu novada ļoti svarīgas problēmas, kas saistītas ar bezdarba līmeņa samazināšanu. Savukārt grantu programmas paredzētu ilgstošo bezdarbnieku, pirmspensijas vecuma bezdarbnieku, cilvēku ar invaliditāti un citu sociāli jūtīgo cilvēku grupu nodarbinātību.

“Saskaņa” SDP savā programmā, kā vienu no svarīgākajām prioritātēm izvirza veiksmīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, kas ir viens no priekšnosacījumiem novada attīstībai.

5. jūnijā Pašvaldību vēlēšanās aicinām ar savu balsi atbalstīt saraksta Nr. 1 “Saskaņa” SDP deputātu kandidātus. Balsojot par Saskaņu, jūs balsojat par atbalstu uzņēmējiem un jaunu darbvietu radīšanu.

 

Politisko reklāmu apmaksāja Saskaņa

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 3 / 5. 4