Apbalvoti Ciblas novada sakoptāko sētu īpašnieki - Ludzas Zeme

Apbalvoti Ciblas novada sakoptāko sētu īpašnieki

0
(0)

Rīkojot konkursu „Sakoptākā sēta”, Ciblas novada pašvaldība aicināja pretendentus pieteikties trim nominācijām – Sakoptākā individuālā māja ciema teritorijā; Sakoptākā lauku sēta; Sakoptākā zemnieku saimniecība / uzņēmums. Šogad konkursā bija pieteiktas un piekrita tajā piedalīties 10 mājas no Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta. Uzņēmumu grupā neviens nepieteicās, vēsta pašvaldība.

Ciematu māju grupā šoreiz bija tikai divi konkursanti – Pušmucovas ciematā, Ciemata ielā nr. 3, kurā saimnieko Inga LIPSTOVA un Pušmucovas ciematā, Jaunatnes ielā kurā dzīvo Inga un Aldis PIRAGI. Cibla novada pašvaldība izteica pateicību Ingai Lipstovai par piedalīšanos konkursā, savukārt Ingai un Aldim Piragiem pasniedza diplomu par gaumīgi iekoptu māju ciematā.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” tika vērtētas 8 mājas – 2 Pušmucovas, 3 Līdumnieku un 3 Zvirgzdenes pagastā. Ciblas novada pašvaldība pateicās, piešķirot veicināšanas balvu, divām māju saimniecēm Līdumnieku pagastā:

rīdziniecei Helēnai MILLEREI par dzimtas māju vietas saglabāšanu un

Valentīnai KAPUSTĀNEI par vairāku paaudžu mājas saglabāšanu.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” Diplomi par III vietu tika piešķirti trīs viensētu saimniekiem:

Līdumnieku pagasta „Dravu” saimniekiem Guntai un Ivaram LAVRINOVIČIEM,

Pušmucovas pagasta „Madaru” saimniekiem Jevgēnijai un Ivanam DUBINĀM,

Zvirgzdenes pagasta māju „Vientuļnieku” saimniekiem Dzidrai un Jānim KIVRĀNIEM.

Diploms par II vietu tika piešķirts Vijai Razumovskai, kura uztur „Olūteņus” – ainaviski ļoti skaistā vietā Zvirgzdenes ezera krastā būvētu viensētu.

Diploms par I vietu konkursā tika piešķirts divu māju saimniekiem:

Vilmāram JAKUPĀNAM un Jeļenai DAĻECKAI — Zvirgzdenes pagasta māju “Kalmes” saimniekiem. Viņi savu viensētu Lucmuižas tuvumā ļoti daiļi ir iekopuši pēdējo 10 gadu laikā. Diploms par I vietu konkursā tiek pasniegts arī Zinaīdai un Donātam METLĀNIEM. Viņi savu viensētu „Lauriņi” ir pakāpeniski būvējuši kopš 90-to gadu sākuma.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0