Aicina reģistrēties tirgotājus Ludzas pilsētas svētkiem - Ludzas Zeme

Aicina reģistrēties tirgotājus Ludzas pilsētas svētkiem

0
(0)

12.augustā Ludzas vecpilsētas laukumā (Baznīcas ielā 42) no plkst. 9:00 norisināsies tradicionālais Latgaļu tirdziņš. Šajā tirdziņā var piedalīties tirgotāji ar pašu ražoto produkciju un amatnieki. Lai varētu tirgoties šajā pasākumā, iepriekš jānosūta Ludzas novada pašvaldībai adresēts iesniegums (iesnieguma veidlapa – ŠEIT). Iesniegumu var sūtīt pa pastu (adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701) vai elektroniski (e-pasta adreses: igors.kozlovs@ludzaspils.lv vai ligakondrate@inbox.lv ), informē pašvaldība.

Ierodoties uz pasākumu līdz plkst. 9:00, tirgotājam nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai un samaksāt pašvaldības nodevu (to būs iespējams izdarīt Ludzas novada Tūrisma informācijas centra telpās Baznīcas ielā 42, Ludzā). Pēc tam tiks ierādīta tirdzniecības vieta.

Pašvaldības nodevu ir iespējams samaksāt arī ar pārskaitījumu. Tādā gadījumā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas būs jāuzrāda maksājuma uzdevums.

12.augusta vakarā Ludzas pilsētas svētki turpināsies pilsētas parkā, arī te tiks organizēta tirgošanās. Lai varētu tirgoties šajā pasākumā, pretendentiem pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kam iespēju robežās pievienots tirdzniecības vietas iekārtojuma apraksts, fotoattēli. Saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” Uzņēmējdarbības un licencēšanas komisija izvelēsies tirgotājus un noteiks katram tirgošanas vietu.

Tirdzniecības nodevu likmes (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.4):

22.2. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās pilsētas teritorijā masu pasākuma laikā, tirgojot:

  • stiprus alkoholiskos dzērienus un/vai tabakas izstrādājumus (izņemot mājās ražotu alkoholu) – 25,00 EUR;
  • vājus alkoholiskos dzērienus (izņemot mājās ražotu alkoholu) – 15,00 EUR;
  • pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus – 7,00 EUR;
  • rūpnieciski ražotas nepārtikas preces – 7,00 EUR;
  • pašu ražotas lauksaimniecības un mājamatniecības preces – 4,00 EUR;
  • pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus – 3,00 EUR;
  • mājās ražotu alkoholu – 10,00 EUR.

Standarta tirdzniecības vietas izmērs ir 3×3 metri, ja tirdzniecības dalībnieka tirdzniecības vieta masu pasākuma laikā aizņem lielāku platību, tad papildus, par katru garuma metru nodeva palielinās uz 50 centiem.

No nodevas samaksas ir atbrīvoti visu grupu invalīdi un invalīdu biedrības, kā arī Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās trūcīgas un maznodrošinātās personas, kas veic tirdzniecību ar pašu audzētiem vai pašu ražotiem pārtikas produktiem, savvaļas ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem vai pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem.

Rekvizīti:

Ludzas novada pašvaldība

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģ. Nr.PVN LV90000017453 

A/S Citadele Banka

Kods: PARXLV22

LV09PARX0002240270024

Maksājumā obligāti jānorada, ka ir samaksāta pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību pasākumā „Ludzas pilsētas svētki”.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0