21. aprīlī “EversS” piecu gadu jubilejas koncerts - Ludzas Zeme

21. aprīlī “EversS” piecu gadu jubilejas koncerts

0
(0)

Kādā 2013. gada marta vakarā Anda Sprūža, toreiz RTA studente, aicināja Ciblas Tautas namā kopā sanākt dažāda vecuma sievietes un meitenes, kurām kopīga bija viena vēlēšanās – dejot. Liekas, tas bija vakar, bet… ātri skrien laiks un – deju kopa “EversS” visus aicina uz piecu gadu jubilejas koncertu, vēsta pašvaldība.

21. aprīlī plkst.18.00 Ciblas TN deju kopas “EversS” piecu gadu jubilejas koncerts “Večerinka Eversmuižā”.

Šo gadu laikā kolektīvs ir uzstājies gan savā TN, gan novada pasākumos, gan ir koncertējis dažādos Latgales novados, gan pabūts arī Bauskas pusē. Pagājušajā gadā pirmo reizi “EversS” piedalījās arī Latvijas sieviešu deju kolektīvu festivālā.

Uzstājoties un piedaloties dažādos pasākumos, iegūti daudzi draugi, un daži no tiem – Rēzeknes DK “Dziga”, Rēzeknes novada Ratnieku VPDK “Juris”, Baltinavas novada JDK “Kusti Kust”, Kārsavas novada Mežvidu VPDK “Bitīt matos” un līnijdeju grupa “Chilli Cha Cha”, Malnavas VPDK “Jedritvai” un Malnavas koledžas JDK, Ludzas novada Pildas līnijdeju grupa “Soli pa solim”, Ciblas novada Blontu DK „Kaprīzes” un Zvirgzdenes pašdarbnieki, uzstāsies arī jubilejas koncertā.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0